ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

specialty

S P EH1 SH AH0 L T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specialty-, *specialty*
English-Thai: Nontri Dictionary
specialty(n) ของพิเศษ,ชนิดพิเศษ,ความชำนาญพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specialty storesร้านค้าเฉพาะอย่าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But this is a specialty item.แต่นี้เป็นรายการพิเศษ The Shawshank Redemption (1994)
Her specialty is Singapore's very own... signature dish, Hainanese Chicken Riceอาหารที่เธอถนัด เป็นของขึ้นชื่อในสิงคโปร์ครับ ข้าวมันไก่ไฮ่หนาน Rice Rhapsody (2004)
It's your specialty! My specialty is weldingแกเก่งเรื่องนี้นี่ ฉันเก่งแต่เรื่องเชื่อมเหล็ก Windstruck (2004)
- Greenaway-- highest number of solved cases in seattle 3 years running, specialty in sex offender cases.คลี่คลายคดีได้มากที่สุด/Nในซีเอทเทลตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เชี่ยวชาญในด้านคดีทางเพศ Compulsion (2005)
My specialty is untangling bureaucratic knots.หน้าที่ของฉันก็คอย/Nติดต่อกับทางราชการให้ทำงานได้สะดวก Compulsion (2005)
I don't have a specialty yet.ผมยังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรอก Let the Truth Sting (2007)
Our specialty is digital color copy machines.เครื่องถ่ายเอกสารสีของเรานั้นเป็นตัวพิเศษของเราครับ Eiga: Kurosagi (2008)
On their favorite specialty anymore....ใครทำงานเฉพาะสาขาที่ตัวเองชอบอีก Brave New World (2008)
The specialty of the groups coming out of this area is trafficking in women.พวกนี้เป็นลักพาตัวผู้หญิงเพื่อค้าประเวณี Taken (2008)
His specialty was low impact kinetic operations.ความสามารถพิเศษของเค้าคือการจู่โจมแบบที่ไม่มีใครรู้ตัวทัน Law Abiding Citizen (2009)
Oh, yeah. He peddles that kind of specialty stuff.ใช่ หมอนั่นมันขายของที่ไม่เหมือนใคร Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You know what my specialty was?นายรู้ไหมสิ่งที่ฉันชำนาญเป็นพิเศษ Fix (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specialtyDo you know a good specialty store dealing in herbs?
specialtyThat's his specialty.
specialtyWhat's your specialty?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา[sōtnāsiklāringwitthayā] (n) EN: otolaryngology ; otorhinolaryngology ; ear, nose, and throat medical specialty  FR: oto-rhino-laryngologie [f] ; ORL (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIALTY S P EH1 SH AH0 L T IY0
SPECIALTY S P EY1 SH AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specialty (n) spˈɛʃəltiː (s p e1 sh @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专卖店[zhuān mài diàn, ㄓㄨㄢ ㄇㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] specialty store, #10,755 [Add to Longdo]
专长[zhuān cháng, ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ, / ] specialty; special knowledge or ability, #20,987 [Add to Longdo]
拿手菜[ná shǒu cài, ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ ㄘㄞˋ, ] specialty (dish) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペシャルティ・ダイバー;スペシャルティダイバー[supesharutei . daiba-; supesharuteidaiba-] (n) specialty diver [Add to Longdo]
スペシャルティーカー[supesharutei-ka-] (n) specialty car [Add to Longdo]
プロショップ[puroshoppu] (n) speciality shop; specialty shop; pro shop [Add to Longdo]
駅弁[えきべん, ekiben] (n) (1) boxed lunch bought at a station (often a local specialty); (2) (vulg) variety of sexual position; (P) [Add to Longdo]
活動誌[かつどうし, katsudoushi] (n) specialty magazine; information digest [Add to Longdo]
牛タン[ぎゅうタン, gyuu tan] (n) beef tongue (a specialty of Sendai); ox tongue [Add to Longdo]
魚汁[いしる;いしり;よしる;よしり, ishiru ; ishiri ; yoshiru ; yoshiri] (n) fish sauce made of salted and fermented sardines, mackerel, or squid; a specialty of the Noto Peninsula of Ishikawa Prefecture [Add to Longdo]
御家芸;お家芸[おいえげい, oiegei] (n) (1) one's specialty; one's forte; (2) specialty of a kabuki school [Add to Longdo]
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish) [Add to Longdo]
酒盗[しゅとう, shutou] (n) dish of pickled skipjack tuna entrails sometimes mixed with sake, honey, mirin and onions (specialty of Kochi Prefecture) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specialty
   n 1: an asset of special worth or utility; "cooking is his
      forte" [syn: {forte}, {strong suit}, {long suit}, {metier},
      {specialty}, {speciality}, {strong point}, {strength}]
      [ant: {weak point}]
   2: a distinguishing trait [syn: {peculiarity}, {specialness},
     {specialty}, {speciality}, {distinctiveness}]
   3: the special line of work you have adopted as your career;
     "his specialization is gastroenterology" [syn:
     {specialization}, {specialisation}, {specialty},
     {speciality}, {specialism}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top