ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spark

S P AA1 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spark-, *spark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spark(n) ประกายไฟ, Syn. flame
spark(vi) เกิดประกายไฟ, Syn. blaze, flame, flash
sparky(adj) ซึ่งมีประกายไฟ
sparky(adj) ซึ่งมีชีวิตชีวา, Syn. lively
sparker(n) เครื่องทดสอบกระแสไฟรั่วที่สายไฟ
sparker(n) สิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ
sparkle(vi) เกิดประกายไฟ, Syn. flash, fire
sparkle(vi) ส่องแสงแวววาว, See also: เป็นประกาย, Syn. glitter, glisten, twinkle
sparkle(vt) ทำให้ส่องแสงแวววับ, See also: ทำให้เป็นประกาย, Syn. glitter, glisten, twinkle
sparkle(n) แสงแวววาว, See also: ประกาย, Syn. flash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spark(สพาร์ค) n. ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,การลุกเป็นไฟ,ประกายแวววาว,ประกายเพชรพลอย,จำนวนเล็กน้อย,ร่องรอยเล็กน้อย,ร่องรอยแห่งชีวิตหรือพลัง,ความมีชีวิตชีวา,ความเฉียบแหลม,เจ้าชู้,เจ้าหน้าที่ควบคุมวิทยุบนเรือหรือเครื่องบิน.vi. ปล่อยประกายไฟ vt. ทำให้เกิดประกายไฟ,กระตุ้น
sparkle(สพาร์ค'เคิล) n.,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ประกายไฟ,แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว,ความมีชีวิตชีวา, Syn. glisten, glitter, flash, twinkle

English-Thai: Nontri Dictionary
spark(n) ลูกไฟ,ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,ความมีชีวิตชีวา,คนเจ้าชู้
spark(vi) ปล่อยไฟพะเนียง,เป็นประกาย,ส่งแสงแวววับ,เกี้ยว
sparkle(n) ฟอง,ประกายไฟ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว
sparkle(vi) ส่องแสงแวววับ,เป็นประกาย,เดือดเป็นฟอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spark advance mechanism; advance mechanism; ignition advance mechanismกลไกเร่งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark advance; ignition advanceการเร่งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark delay valve (SDV)ลิ้นหน่วงการเกิดประกายไฟ (เอสดีวี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark durationช่วงเกิดประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark erosion cuttingการตัดเซาะด้วยประกาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spark gap; plug gapช่องว่างเขี้ยวหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark knockน็อกจากประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark lineเส้นประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark plug gaugeเกจหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark plug heat range; heat rangeช่วงความร้อนหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spark plugหัวเทียน, อุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนทำหน้าที่จุดระเบิดเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปในกระบอกสูบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sparkline(n) แผนภูมิชนิดหนึ่ง ใช้เส้นและจุดเพื่อร่วมกันแสดงข้อมูล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home.เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ How I Won the War (1967)
From that moment on, the spark of unhappiness in our country was fanned into a flame that would soon destroy our lives for ever.จากชั่วขณะนั้น ได้จุดประกาย ความทุกข์ให้แก่ประเทศเรา ปลุกโทสะที่ทำลายชีวิต ของพวกเราไปตลอดกาล Anastasia (1997)
Come on, for a minute there, you had your old spark back.เอาน่า สักครู่ ท่านจะได้ความมีชีวิตชีวาคืนมา Anastasia (1997)
- Although, I will say that Edward has more spark and character and imagination in one fingernail than Herman Blume has in his entire body.แต่ว่า ฉันคงจะพูดได้ว่า เอ็ดเวิร์ดเขามีไฟ และมีบุคลิก และจินตนาการในเล็บนิ้วเดียว Rushmore (1998)
Blume's got a bit more spark and vitality than you expected, doesn't he?บลูมมีไฟและหัวใจมากกว่าที่คุณคิด ว่ามั้ย Rushmore (1998)
The what? Spark plugs?อะไร ปลั๊กอะไรนะ eXistenZ (1999)
And the tiniest spark of warmth will bring them in like moths.แม้มีความอบอุ่นเล็กน้อย ก็ทำให้มันกลับมีชิวิตเหมือนพวกแมลงเม่า Zathura: A Space Adventure (2005)
And I can't just be Jordin Sparks good.และหนูจะแค่ทำให้ดีเหมือน จอร์ดิน สปาร์ค ไม่ได้ Grin and Bear It (2007)
By pressing this button there will be spark at the photo.กดปุ่มตรงนี้ จะเกิดประกายไฟขึ้นที่รูปถ่าย Om Shanti Om (2007)
Yeah, And Nicholas Sparks Is Hardly Family.ใช่ครับ และเรื่องนิโคลัส สปาร์ค เป็นครอบครัวที่หินทีเดียว Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Our war finally consumed the planet, and the All Spark was lost to the stars.สงครามลุกลามจนทำลายล้างดาวเรา \ แล้วออลสปาร์คหายสาปสูญไปในหมู่ดาว Transformers (2007)
The code on these glasses indicates the All Spark is 230 miles from here.รหัสบนกระจกแว่นตา ชี้ตำแหน่งของออลสปาร์ค อยู่ห่างจากที่นี่ไปอีก 230 ไมล์ส Transformers (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sparkMy comment sparked off an argument in the group.
sparkMy life changed, sparked by the time I met Mr Matsukawa.
sparkRumors of a Wall Street crash sparked a dollar selling spree.
sparkThe icy road sparkled in the sunlight.
sparkThe police blamed the hot dog-days for sparking the riot.
sparkThe prime minister's remark sparked the opposition movement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่างพราย(adj) sparkling, See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering, Syn. พร่า, พร่าง, พราย, Example: ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้, Thai Definition: ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด
จุดประกาย(v) spark, See also: inspire, provoke, stimulate, trigger (off), precipitate, Example: ครูเป็นคนจุดประกายให้เขาทำตามฝันที่เขาตั้งใจไว้, Thai Definition: ทำให้เกิดความหวังหรือความคิดที่เริ่มจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เป็นประกาย(v) sparkle, See also: flash, twinkle, shimmer, glisten, Syn. แวววาว, สุกใส, สว่าง, มันเงา, Ant. มัว, หม่น, หมอง, Example: ดวงตาของดาวพระศุกร์เป็นประกายด้วยความยินดี
แป๋ว(adj) glittering, See also: sparkling, glistening, crystal-clear, translucent, Syn. ใส, แวววับ, แจ๋ว, แป๋วๆ, แป๋วแหวว, Example: เวลาเห็นลูกแมวถูกทิ้งตาแป๋วๆ ทีไร อดนึกสารไม่ได้ทุกที, Thai Definition: ที่เป็นประกาย
ลูกไฟ(n) spark, Syn. ประกายไฟ, เปลวไฟ, Example: หลายคนแหงนคอตั้งบ่าจับตามองลูกไฟที่กระจายออกไป, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ส่วนที่แยกจากวัตถุกำลังลุกเป็นไฟแล้วกระเด็นออกไปเป็นดวงไฟน้อยๆ จำนวนมากบ้างน้อยบ้าง
วาม(adj) glittering, See also: sparkling, twinkling, glimmering, glistening, Syn. วับๆ, วามแวม, Example: ดวงดาวในยามค่ำคืนเปล่งประกายวามอยู่ไกลแสนไกล, Thai Definition: ที่เป็นแสงเรืองๆ
วามแวม(adj) twinkling, See also: sparkling, glittering, glimmering, glistening, Syn. วาม, วับๆ, Example: เรือนบ้านร้านโรงมีแสงไฟวามแวมปรากฏอยู่, Thai Definition: ที่เป็นแสงแวบๆ วาบๆ
วิบวับ(adj) sparkling, See also: dazzling, glittering, twinkling, glistening, flashing, Syn. วับๆ, ระยิบระยับ, Example: แสงแดดส่องกระทบหยดฝนบนใบหญ้าทอประกายวิบวับ
แวบวับ(adj) flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Thai Definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบวาบ(adj) flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Example: หิ่งห้อยเป็นกลุ่มส่องแสงแวบวาบอยู่กลางทุ่ง, Thai Definition: เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอยทอง[føithøng] (n) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks
หัวเทียน[hūathīen] (n) EN: spark plug ; sparking plug  FR: bougie (d'allumage) [f]
จุดประกาย[jut prakāi] (v, exp) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate
ลูกไฟ[lūk fai] (n) EN: spark  FR: étincelle [f]
น้ำโซดา[nām sōdā] (n) EN: soda ; soda water ; sparkling water  FR: eau gazeuse [f]
เป็นประกาย[pen prakāi] (v, exp) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten  FR: étinceler ; scintiller
เผาหัว[phaohūa] (v) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug
พราว[phrāo] (adv) EN: dazzling ; glittering ; sparkling
ประกาย[prakāi] (n) EN: spark ; flash ; sparkle  FR: étincelle [f]
ประกายไฟฟ้า[prakāi faifā] (n, exp) EN: spark  FR: étincelle électrique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPARK S P AA1 R K
SPARKY S P AA1 R K IY0
SPARKS S P AA1 R K S
SPARKED S P AA1 R K T
SPARKES S P AA1 R K S
SPARKLY S P AA1 R K L IY0
SPARKLE S P AA1 R K AH0 L
SPARKLES S P AA1 R K AH0 L Z
SPARKLED S P AA1 R K AH0 L D
SPARKING S P AA1 R K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spark (v) spˈaːk (s p aa1 k)
sparks (v) spˈaːks (s p aa1 k s)
sparked (v) spˈaːkt (s p aa1 k t)
sparkle (v) spˈaːkl (s p aa1 k l)
sparking (v) spˈaːkɪŋ (s p aa1 k i ng)
sparkled (v) spˈaːkld (s p aa1 k l d)
sparkler (n) spˈaːklər (s p aa1 k l @ r)
sparkles (v) spˈaːklz (s p aa1 k l z)
sparklers (n) spˈaːkləz (s p aa1 k l @ z)
sparkling (v) spˈaːklɪŋ (s p aa1 k l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火花[huǒ huā, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄚ, ] spark; sparkle, #12,913 [Add to Longdo]
汽酒[qì jiǔ, ㄑㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, ] sparkling wine, #124,407 [Add to Longdo]
[guāng, ㄍㄨㄤ, ] sparkling water, #171,997 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funke {m} | Funken {pl} | Funken sprühenspark | sparks | to spark [Add to Longdo]
Funkenfänger {m}spark arrester; spark catcher [Add to Longdo]
Funkenstrecke {f}spark gap [Add to Longdo]
Sparkasse {f}savings bank [Add to Longdo]
Sparkonto {n}savings account [Add to Longdo]
Zündkerze {f}spark plug; sparking plug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらきら(P);キラキラ[kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
そらそら[sorasora] (int) sparklingly [Add to Longdo]
ぴかぴか[pikapika] (adj-na,adv-to,n,adj-no) (on-mim) glitter; sparkle; (P) [Add to Longdo]
スパーク[supa-ku] (n,vs) (1) spark; (n) (2) SPARC; (P) [Add to Longdo]
スパークプラグ[supa-kupuragu] (n) spark plug [Add to Longdo]
スパークリングワイン[supa-kuringuwain] (n) sparkling wine [Add to Longdo]
スパークル[supa-kuru] (n) {comp} sparkle [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
ピカピカ光る;ぴかぴか光る[ピカピカひかる(ピカピカ光る);ぴかぴかひかる(ぴかぴか光る), pikapika hikaru ( pikapika hikaru ); pikapikahikaru ( pikapika hikaru )] (exp,v5r) to sparkle; to glitter; to twinkle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパークル[すぱーくる, supa-kuru] sparkle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spark
   n 1: a momentary flash of light [syn: {flicker}, {spark},
      {glint}]
   2: merriment expressed by a brightness or gleam or animation of
     countenance; "he had a sparkle in his eye"; "there's a
     perpetual twinkle in his eyes" [syn: {sparkle}, {twinkle},
     {spark}, {light}]
   3: electrical conduction through a gas in an applied electric
     field [syn: {discharge}, {spark}, {arc}, {electric arc},
     {electric discharge}]
   4: a small but noticeable trace of some quality that might
     become stronger; "a spark of interest"; "a spark of decency"
   5: Scottish writer of satirical novels (born in 1918) [syn:
     {Spark}, {Muriel Spark}, {Dame Muriel Spark}, {Muriel Sarah
     Spark}]
   6: a small fragment of a burning substance thrown out by burning
     material or by friction
   v 1: put in motion or move to act; "trigger a reaction";
      "actuate the circuits" [syn: {trip}, {actuate}, {trigger},
      {activate}, {set off}, {spark off}, {spark}, {trigger off},
      {touch off}]
   2: emit or produce sparks; "A high tension wire, brought down by
     a storm, can continue to spark" [syn: {spark}, {sparkle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top