ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soupcon

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soupcon-, *soupcon*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ระแวง[khīrawaēng] (adj) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful  FR: soupçonneux ; suspicieux
แคลงใจ[khlaēngjai] (v) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain  FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ความระแวง[khwām rawaēng] (n) EN: suspicion ; mistrust ; doubt  FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[khwām songsai] (n) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion  FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กิ่งก้อย[kingkøi] (n) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap  FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
แหนง[naēng] (v) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust  FR: soupçonner ; suspecter
ระแวง[rawaēng] (v) EN: be suspicious ; doubt  FR: suspecter ; être soupçonneux
สงสัย[songsai] (v) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect  FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner
ต้องสงสัย[tǿng songsai] (v, exp) EN: be under suspicion  FR: être soupçonné ; être suspecté

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soupcon
   n 1: a slight but appreciable amount; "this dish could use a
      touch of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite},
      {pinch}, {jot}, {speck}, {soupcon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top