ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solemnity

S AH0 L EH1 M N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solemnity-, *solemnity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solemnity(n) ความเคร่งขรึม, See also: ความเอาจริงเอาจัง, Syn. formality, grievousness, Ant. frivolousness, gaiety

English-Thai: Nontri Dictionary
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจริงจัง[khwām jingjang] (n) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity  FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLEMNITY S AH0 L EH1 M N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solemnity (n) sˈəlˈɛmnɪtiː (s @1 l e1 m n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festlichkeit {f} | Festlichkeiten {pl}solemnity | solemnities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]
真面目さ[まじめさ, majimesa] (n) (uk) earnestness; solemnity; gravity; seriousness; soberness [Add to Longdo]
荘厳[そうごん, sougon] (adj-na,n) solemnity; gravity; impressiveness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solemnity
   n 1: a trait of dignified seriousness [syn: {sedateness},
      {staidness}, {solemnity}, {solemness}]
   2: a solemn and dignified feeling [syn: {gravity}, {solemnity}]
     [ant: {levity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top