ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

socially

S OW1 SH AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -socially-, *socially*, social
English-Thai: Nontri Dictionary
socially(adv) ในทางสมาคม,ในวงสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เสียเปรียบในสังคม[phū sīaprīep nai sangkhom] (n, exp) EN: the socially disadvantaged  FR: personnes socialement défavorisées [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCIALLY S OW1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
socially (a) sˈouʃəliː (s ou1 sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sozialkritisch {adj}socially critical; critical of society [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  socially
      adv 1: by or with respect to society; "socially accepted norms"
      2: in a social manner; "socially unpopular"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top