ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

socialite

S OW1 SH AH0 L AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -socialite-, *socialite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
socialite(n) คนเด่นในสังคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
socialite(โซ'ชะไลทฺ) n. บุคคลที่เด่นในสังคม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Socialitesบุคคลในวงสังคม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาวสังคม[sāo sangkhom] (n, exp) EN: socialite ; society girl  FR: femme du monde [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCIALITE S OW1 SH AH0 L AY2 T
SOCIALITES S OW1 SH AH0 L AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
socialite (n) sˈouʃəlaɪt (s ou1 sh @ l ai t)
socialites (n) sˈouʃəlaɪts (s ou1 sh @ l ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prominente {m,f}; Prominenter | Prominenten {pl}socialite | socialites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレブ[serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  socialite
      n 1: a socially prominent person

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top