ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snuffer

S N AH1 F ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snuffer-, *snuffer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snuffer(n) คนสูดยานัตถุ์, Syn. snuff taker

CMU English Pronouncing Dictionary
SNUFFER S N AH1 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snuffers (n) snˈʌfəz (s n uh1 f @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snuffer
   n 1: a cone-shaped implement with a handle; for extinguishing
      candles
   2: a person who snuffs out candles
   3: a person who uses snuff [syn: {snuffer}, {snuff user}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top