ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sniffy

S N IH1 F IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sniffy-, *sniffy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sniffy(adj) หยิ่งยโส, See also: อวดหยิ่ง, ทะนงตัว, ทำหัวสูง, Syn. disdainful
sniffy(adj) ซึ่งทำจมูกฟุดฟิด

CMU English Pronouncing Dictionary
SNIFFY S N IH1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sniffy (j) snˈɪfiː (s n i1 f ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hochnäsig; schnippisch {adj} | hochnäsiger | am hochnäsigstensniffy | sniffier | sniffiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sniffy
   adj 1: having or showing arrogant superiority to and disdain of
       those one views as unworthy; "some economists are
       disdainful of their colleagues in other social
       disciplines"; "haughty aristocrats"; "his lordly manners
       were offensive"; "walked with a prideful swagger"; "very
       sniffy about breaches of etiquette"; "his mother eyed my
       clothes with a supercilious air"; "a more swaggering mood
       than usual"- W.L.Shirer [syn: {disdainful}, {haughty},
       {imperious}, {lordly}, {overbearing}, {prideful},
       {sniffy}, {supercilious}, {swaggering}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top