ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sniff

S N IH1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sniff-, *sniff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sniff(vi) สูดจมูกฟุดฟิด, Syn. sniffle, snort
sniff(vt) สูดอากาศ, See also: สูดกลิ่น, Syn. inhale, breathe
sniff(vt) สงสัย (โดยเฉพาะในสิ่งที่ไม่ดี)
sniff(n) เสียงสูดจมูก
sniff(n) การสูดกลิ่น, See also: การสูดอากาศ
sniff(n) ข้อสงสัย, See also: ข้อกังขา
sniffy(adj) หยิ่งยโส, See also: อวดหยิ่ง, ทะนงตัว, ทำหัวสูง, Syn. disdainful
sniffy(adj) ซึ่งทำจมูกฟุดฟิด
sniffer(n) คนที่สูดจมูก, See also: คนสูดยาผ่านทางจมูก
sniffle(vi) สูดจมูกบ่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sniff(สนิฟ) vi.,n. (การ) สูดอากาศ,สูดกลิ่น,สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง,ดม,จูบด้วยจมูก,ดูถูก,เหยียดหยาม,กลิ่นเล็กน้อย., See also: sniffer n. sniffingly adv., Syn. sniffle, snuff, inhale
pecksniffianadj. จอมปลอม,มือถือสากปากถือศีล -Pecksniffery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sniff(vi) ดม,สูดหายใจ,สูดกลิ่น,สูดน้ำมูก
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sniffI sniffed the smell.
sniffThe dog sniffed at the stranger.
sniffThe dog sniffed the ground.
sniffThe dog was sniffing a stick.
sniffWe sniffed at the food suspiciously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุดฟิด(v) sniff, Example: เขาทำท่าฟุดฟิดเหมือนได้กลิ่นอะไรแปลกๆ, Thai Definition: ดมเพื่อพิสูจน์กลิ่น, Notes: (ปาก)
สูด(v) snuff, See also: sniff, nose, scent, Example: ฉันสูดกลิ่นของทะเลเข้าไปเต็มปอดจนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้าง, Thai Definition: หายใจเข้าไปโดยแรง
การนัด(n) sniffing, See also: breathing, inhalation a pinch of snuff, Syn. การสูด, การดม, Example: เขาแสบจมูกจากการนัดยานัตถุ์, Thai Definition: การเป่าหรือสูดให้ผงยาเข้าไปในรูจมูก
การดม(n) smelling, See also: sniffing, Syn. การสูด, การดมกลิ่น, Example: สิ่งนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่รู้ว่าเป็นอะไร จะต้องใช้การดมจึงจะรู้, Thai Definition: การใช้จมูกสูดกลิ่น
การดมกลิ่น(n) sniffing, See also: smell, inhalation, Syn. การสูด, การสูดกลิ่น, Example: สุนัขมีสัมผัสการดมกลิ่นที่ดีเลิศ, Thai Definition: การใช้จมูกสูดกลิ่น
จาม(v) sneeze, See also: sniff, Example: การขาดอากาศหายใจเกิดขึ้นจากการสำลักอาหาร สะอึก ไอ จาม หรือหัวเราะในระหว่างที่อาหารอยู่ในปาก, Thai Definition: อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วงๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองให้จมูก
นัด(v) inhale, See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp, Syn. สูด, ดม, นัดยา, Example: คุณลุงนัดยาทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จ
สุนัขดมกลิ่น(n) sniffer dog, See also: sniffing dog, Example: ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติด
สุนัขดมกลิ่น(n) sniffer dog, See also: sniffing dog, Example: ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฏหมาย เช่น ยาเสพย์ติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้กลิ่น[dāiklin] (v) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff  FR: sentir ; flairer
ดม[dom] (v) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent  FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[dom klin] (v) EN: smell ; scent ; sniff  FR: sentir ; renifler
ฟุดฟิด[futfit] (v) EN: sniff
หอม[høm] (v) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss  FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[høm kaēm] (v) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss  FR: embrasser ; donner un baiser thaï
ขี้อ้อน[khī-øn] (adj) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful
อ้อน[øn] (v) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber  FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
สุนัขดมกลิ่น[sunak dom klin] (n, exp) EN: sniffer dog ; sniffing dog  FR: chien renifleur [m]
สูด[sūt] (v) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent  FR: humer ; aspirer

CMU English Pronouncing Dictionary
SNIFF S N IH1 F
SNIFFY S N IH1 F IY0
SNIFFS S N IH1 F S
SNIFFER S N IH1 F ER0
SNIFFEN S N IH1 F AH0 N
SNIFFED S N IH1 F T
SNIFFLE S N IH1 F AH0 L
SNIFFIER S N IH1 F IY0 ER0
SNIFFILY S N IH1 F AH0 L IY0
SNIFFLER S N IH1 F L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sniff (v) snˈɪf (s n i1 f)
sniffs (v) snˈɪfs (s n i1 f s)
sniffy (j) snˈɪfiː (s n i1 f ii)
sniffed (v) snˈɪft (s n i1 f t)
sniffle (v) snˈɪfl (s n i1 f l)
sniffier (j) snˈɪfɪəʳr (s n i1 f i@ r)
sniffing (v) snˈɪfɪŋ (s n i1 f i ng)
sniffled (v) snˈɪfld (s n i1 f l d)
sniffles (v) snˈɪflz (s n i1 f l z)
sniffiest (j) snˈɪfɪɪst (s n i1 f i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸气[xī qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ, / ] sniff, #22,017 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすん;ぐすん[kusun ; gusun] (n,adv-to) (on-mim) sniff; sniffle; snuffle [Add to Longdo]
クンクン[kunkun] (n,adv,vs) (on-mim) sniff [Add to Longdo]
シンナー遊び[シンナーあそび, shinna-asobi] (n) (sens) paint sniffing; thinner sniffing; glue sniffing (huffing) [Add to Longdo]
スニッファ[suniffa] (n) {comp} packet analyzer; packet sniffer [Add to Longdo]
スニファ[sunifa] (n) {comp} sniffer [Add to Longdo]
鼻がグスグスする;鼻がぐすぐすする[はながグスグスする(鼻がグスグスする);はながぐすぐすする(鼻がぐすぐすする), hanaga gusugusu suru ( hana ga gusugusu suru ); hanagagusugususuru ( hana gagusugus] (exp,vs-i) to have a sniffle; to have a congested nose [Add to Longdo]
鼻をすする;鼻を啜る[はなをすする, hanawosusuru] (exp,v5r) to sniffle; to sniff [Add to Longdo]
麻薬犬[まやくけん, mayakuken] (n) drug-sniffing dog [Add to Longdo]
麻薬探知犬[まやくたんちけん, mayakutanchiken] (n) drug-sniffing dog [Add to Longdo]
嗅ぎ回る;かぎ回る[かぎまわる, kagimawaru] (v5r) to sniff around (looking for) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sniff
   n 1: sensing an odor by inhaling through the nose [syn: {sniff},
      {snuff}]
   v 1: perceive by inhaling through the nose; "sniff the perfume"
      [syn: {sniff}, {whiff}]
   2: inhale audibly through the nose; "the sick student was
     sniffling in the back row" [syn: {sniff}, {sniffle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top