ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snick

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snick-, *snick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snick(n) รอยตัดเล็กๆ, See also: รอยบากเล็กๆ, Syn. cut, incision, scratch
snick(vt) เสียงเดาะ, See also: เสียงดีด, เสียงลั่นไก, เสียงคลิก, เสียงกระทบดังกริ๊ก
snick(vt) เล็ม, Syn. clip, snip
snick(vt) ทำให้เกิดเสียงคลิก, See also: ทำให้เกิดเสียงเดาะหรือดีด
snicker(vi) หัวเราะคิกคัก, Syn. giggle, chuckle, titter, Ant. roar
snicker(vt) หัวเราะเยาะ
snicker(n) การหัวเราะคิกคัก, See also: เสียงหัวเราะคิกคัก, Syn. cackle, giggle, laugh

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snicker(สนิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะในใจ,ยิ้มในใจ,หัวเราะคิก ๆ , (ม้า) ร้อง., See also: snickeringly adv., Syn. giggle, snigger, snort

English-Thai: Nontri Dictionary
snick(vt) เด็ด,ตัด,ตีแรงๆ,ทำเสียงดังกริ๊ก
snicker(n) การหัวเราะคิกๆ
snicker(vi) หัวเราะคิกๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snickI couldn't keep from snickering.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขำ[kham] (v) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter  FR: rire ; s'amuser

CMU English Pronouncing Dictionary
SNICKER S N IH1 K ER0
SNICKERS S N IH1 K ER0 Z
SNICKERED S N IH1 K ER0 D
SNICKERING S N IH1 K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snick (v) snˈɪk (s n i1 k)
snicks (v) snˈɪks (s n i1 k s)
snicked (v) snˈɪkt (s n i1 k t)
snicker (v) snˈɪkər (s n i1 k @ r)
snickers (v) snˈɪkəz (s n i1 k @ z)
snicking (v) snˈɪkɪŋ (s n i1 k i ng)
snickered (v) snˈɪkəd (s n i1 k @ d)
snickering (v) snˈɪkərɪŋ (s n i1 k @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほくそ笑む;北叟笑む[ほくそえむ, hokusoemu] (v5m,vi) to chuckle; to snicker [Add to Longdo]
忍び笑い[しのびわらい, shinobiwarai] (n) stifled laugh; chuckling; snickering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snick
   n 1: a small cut [syn: {notch}, {nick}, {snick}]
   2: a glancing contact with the ball off the edge of the cricket
     bat
   v 1: hit a glancing blow with the edge of the bat
   2: cut slightly, with a razor; "The barber's knife nicked his
     cheek" [syn: {nick}, {snick}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top