ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smuggling

S M AH1 G L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smuggling-, *smuggling*, smuggl
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smugglingการลักลอบ (นำเข้าหรือส่งออก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
smugglingการลักลอบ (นำเข้าหรือออก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smugglingการลักลอบหนีศุลกากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smugglingThe police arrested him for smuggling.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลักลอบ[kān lakløp] (n) EN: smuggling

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUGGLING S M AH1 G L IH0 NG
SMUGGLING S M AH1 G AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smuggling (v) smˈʌglɪŋ (s m uh1 g l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
密航[みっこう, mikkou] (n,vs) smuggling; (P) [Add to Longdo]
密出国[みつしゅっこく, mitsushukkoku] (n,vs) (See 密入国) smuggling oneself out of a country [Add to Longdo]
密入国[みつにゅうこく(P);みつにゅうごく, mitsunyuukoku (P); mitsunyuugoku] (n,vs) smuggling oneself into a country; illegal immigration; (P) [Add to Longdo]
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P) [Add to Longdo]
密貿易[みつぼうえき, mitsuboueki] (n,vs) smuggling [Add to Longdo]
密輸[みつゆ, mitsuyu] (n,vs) smuggling; contraband trade; (P) [Add to Longdo]
密輸出[みつゆしゅつ, mitsuyushutsu] (n,vs) smuggling out [Add to Longdo]
密輸入[みつゆにゅう, mitsuyunyuu] (n,vs) smuggling in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  smuggling
      n 1: secretly importing prohibited goods or goods on which duty
           is due

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top