ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smokeless

S M OW1 K L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smokeless-, *smokeless*, smokeles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smokeless(adj) ซึ่งไร้ควันบุหรี่, See also: ซึ่งไม่มีควัน, ซึ่งมีควันน้อย

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOKELESS S M OW1 K L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smokeless (j) smˈoukləs (s m ou1 k l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无烟炭[wú yān tàn, ㄨˊ ㄧㄢ ㄊㄢˋ, / ] smokeless coal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無煙[むえん, muen] (n,adj-no) smokeless [Add to Longdo]
無煙火薬[むえんかやく, muenkayaku] (n) smokeless (gun)powder [Add to Longdo]
無煙炭[むえんたん, muentan] (n) anthracite; smokeless coal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smokeless
   adj 1: emitting or containing little or no smoke; "smokeless
       factory stacks"; "smokeless fuel"; "a smokeless
       environment" [ant: {smoky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top