ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smile

S M AY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smile-, *smile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smile(n) รอยยิ้ม, Syn. grin
smile(vi) ยิ้ม, See also: ยิ้มแย้ม, Syn. beam, grin
smile at(phrv) ยิ้มมาทาง, See also: ยิ้มให้, Syn. smile on
smile at(phrv) ขบขันกับ, See also: ยิ้มให้กับ
smile on(phrv) ยิ้มให้กับ, See also: ยิ้มไปทาง, Syn. smile at, smile upon
smile on(phrv) ทำให้เบิกบานกับ, Syn. smile upon
smile upon(phrv) ยิ้มให้กับ, See also: ยิ้มไปทาง, Syn. smile at, smile on
smile upon(phrv) ทำให้เบิกบานกับ, Syn. smile on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smile(สไมล์) vi.,vt. ยิ้ม,ยิ้มเยาะ,ยิ้มแย้ม,แสดงความเห็นชอบด้วยการยิ้ม,ยิ้มสรวล,ยิ้มร่าเริงn.. การยิ้ม,ลักษณะอาการที่เห็นชอบ., See also: smiler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
smile(n) การแย้มสรวล,การยิ้ม
smile(vi) แย้มสรวล,ยิ้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smileAlice smiled.
smileAmy smiled to see me.
smileAn artificial smile.
smileAn attractive smile.
smileA smile broke out on her face.
smileA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
smileA smile played on her lips.
smileA smile spread across her face.
smileAs soon as she saw me, she greeted me with a smile.
smileAs the Little House settled down on her new foundation, she smiled happily.
smileBe all smiles.
smileBeing able to smile while in great distress is not duck soup for a passionate individual.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยยิ้ม(n) smile, Ant. รอยหม่นหมอง, Example: ผมรู้อยู่เต็มอกว่า รอยยิ้มของเขานั้นเป็นยิ้มจอมปลอม, Thai Definition: ใบหน้าที่แสดงอาการยิ้มแย้ม
อมยิ้ม(v) smile knowingly, See also: smile in a reserved or noncommittal manner, smile in mildly manner, Syn. ยิ้ม, Example: หล่อนเหลือบตาขึ้นทำแววแพรวพราวนิดหนึ่งขณะอมยิ้ม, Thai Definition: ยิ้มอยู่ในหน้า
ยิ้ม(v) smile, See also: beam, Syn. ยิ้มแย้ม, ยิ้มแฉ่ง, ยิ้มแป้น, ยิ้มร่า, Example: คนไทยได้ชื่อว่าเป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง ให้อภัยคนง่าย เป็นมิตรอยู่เสมอ, Thai Definition: แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง เป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืนยิ้ม[feūn yim] (v, exp) EN: force a smile ; give a forced smile ; wear a smile ; give a tight smile  FR: rire jaune
อมยิ้ม[omyim] (v) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself
โปรยยิ้ม[prøi yim] (v, exp) EN: smile at everyone ; direct a smile to
รอยยิ้ม[røi yim] (n) EN: smile  FR: sourire [m]
แสยะ[sayae] (v) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully  FR: forcer un sourire
ยิ้ม[yim] (v) EN: smile ; beam  FR: sourire
ยิ้มแฉ่ง[yim chaeng] (v, exp) EN: give a broad smile ; give a beaming smile
ยิ้มแห้ง ๆ[yim haēng-haēng] (v, exp) EN: smile drily ; give a dry smile ; give an empty smile
ยิ้มเจื่อน ๆ[yim jeūoen-jeūoen] (v, exp) EN: give a sickly smile ; force a wry smile
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[yim karīakarāt] (v, exp) EN: smile sheepishly ; grin foolishly

CMU English Pronouncing Dictionary
SMILE S M AY1 L
SMILED S M AY1 L D
SMILES S M AY1 L Z
SMILEY S M AY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smile (v) smˈaɪl (s m ai1 l)
Smiley (n) smˈaɪliː (s m ai1 l ii)
smiled (v) smˈaɪld (s m ai1 l d)
smiles (v) smˈaɪlz (s m ai1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微笑[wēi xiào, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˋ, ] smile, #2,050 [Add to Longdo]
笑容[xiào róng, ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ, ] smile; smiling expression, #3,568 [Add to Longdo]
[shěn, ㄕㄣˇ, ] smile, #21,768 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] smile, #22,871 [Add to Longdo]
眉飞色舞[méi fēi sè wǔ, ㄇㄟˊ ㄈㄟ ㄙㄜˋ ㄨˇ, / ] smiles of exultation; radiant with delight, #43,115 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lächeln {n} | freundliches Lächeln | sich ein Lächeln abquälensmile | bland smile | to force oneself to smile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うはうは[uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile [Add to Longdo]
にこっと笑う[にこっとわらう, nikottowarau] (exp,v5u) to smile pleasantly [Add to Longdo]
にこぽん[nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over [Add to Longdo]
にこり[nikori] (adv,adv-to) (on-mim) smile (sweetly); grin [Add to Longdo]
にっこり[nikkori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) smile sweetly; smile; grin; (P) [Add to Longdo]
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp,v5u) to smile cheerfully; to crack a smile [Add to Longdo]
にんまり[ninmari] (n,vs,adv) complacent smile [Add to Longdo]
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
アーケイックスマイル;アルカイックスマイル[a-keikkusumairu ; arukaikkusumairu] (n) archaic smile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smile
   n 1: a facial expression characterized by turning up the corners
      of the mouth; usually shows pleasure or amusement [syn:
      {smile}, {smiling}, {grin}, {grinning}]
   v 1: change one's facial expression by spreading the lips, often
      to signal pleasure
   2: express with a smile; "She smiled her thanks"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top