ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slut

S L AH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slut-, *slut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slut(n) ผู้หญิงขี้เกียจ (คำหยาบ), See also: ผู้หญิงไม่เรียบร้อย
slut(n) โสเภณี (คำหยาบ), See also: หญิงสำส่อน, อีตัว, ผู้หญิงโสโครก, ผู้หญิงสกปรก, ผู้หญิงมั่วโลกีย์, Syn. whore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slut(สลัท) n. หญิงโสโครก,หญิงสกปรก,หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงมั่วโลกีย์, See also: sluttish adj. sluttishly adv. sluttishness n., Syn. sloven, slattern

English-Thai: Nontri Dictionary
slut(n) หญิงโสมม,หญิงสกปรก,เด็กมอมแมม,สุนัขตัวเมีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีดอก[ī-døk] (n) EN: slut  FR: salope [f] (fam. - vulg.) ; dévergondée [f]
อีดอกทอง[ī-døkthøng] (n) EN: slut  FR: salope [f] (fam. - vulg.) ; dévergondée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUT S L AH1 T
SLUTS S L AH1 T S
SLUTZ S L AH1 T S
SLUTTY S L AH1 T IY2
SLUTSKY S L AH1 T S K IY0
SLUTZKY S L AH1 T S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slut (n) slˈʌt (s l uh1 t)
sluts (n) slˈʌts (s l uh1 t s)
sluttish (j) slˈʌtɪʃ (s l uh1 t i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荡妇[dàng fù, ㄉㄤˋ ㄈㄨˋ, / ] slut; floozy; prostitute, #59,514 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlampe {f} | Schlampen {pl}slut | sluts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P) [Add to Longdo]
やりまん;ヤリマン[yariman ; yariman] (n) (col) slut; bimbo [Add to Longdo]
売女[ばいた, baita] (n) (1) (uk) (derog) prostitute; whore; (2) tramp; floozy; slut [Add to Longdo]
浮気女[うわきおんな, uwakionna] (n) bimbo; slut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slut
   n 1: a dirty untidy woman [syn: {slattern}, {slut}, {slovenly
      woman}, {trollop}]
   2: a woman adulterer [syn: {adulteress}, {fornicatress},
     {hussy}, {jade}, {loose woman}, {slut}, {strumpet},
     {trollop}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top