ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slot

S L AA1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slot-, *slot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slot(n) ช่องเปิดที่แคบยาว (สำหรับใส่เหรียญ, จดหมาย), See also: ช่องเจาะเป็นรูแคบและยาว, Syn. hole, gap, opening, rift
slot(n) เวลาและสถานที่ซึ่งกำหนดในตาราง
slot(n) ตำแหน่งงาน
slot(vi) กำหนดเวลาในตาราง
slot(vt) กำหนดในตาราง
slot(vt) หยอดลงในช่อง, See also: ใส่ลงในช่อง
slot(vt) เจาะรู, See also: เจาะหรือทำช่องที่แคบยาว, Syn. chamfer, flute
sloth(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูล Bradypus Choloepus
sloth(n) ความขี้เกียจ, See also: ความเกียจคร้าน, ความเฉื่อยชา, Syn. idlenes, laziness, slouch, Ant. diligence, energy
slot in(phrv) เก็บเข้าที่, See also: ใส่เข้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slot(สลอท) n. ช่องใส่สตางค์,ช่องใส่จดหมาย,ช่องที่แคบและยาว,ช่องปีก,ช่องแคบ,ตำแหน่ง vi. ทำให้มีช่องดังกล่าว, Syn. aperture, slit
slot machinen. เครื่องจักรการพนันเป็นกล่องเหล็กใช้หยอดเหรียญ,เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ
sloth(สลอธ) n. ความขี้เกียจ,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา,สัตว์เฉื่อยชา มีขนยาวและมีอุ้งเท้ายาวเหมือนตะขอสำหรับจับกิ่งไม้,ฝูงหมี, Syn. indolence, laziness, lethargy
slothbearn. หมีจมูกยาวขนหยาบจพวกMelursusur sinus พบในอินเดียและแหลมอินโดจีน
slothful(สลอธ'ฟูล) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา., See also: slothfully adv. slothfulness n., Syn. leisurely, lazy

English-Thai: Nontri Dictionary
slot(n) ช่องใส่สตางค์,ช่องเล็กๆ,ช่องแคบ,รอยเท้าสัตว์
sloth(n) ความเชื่องช้า,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slotช่องเสียบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
slotช่องเสียบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slot diffuser; linear diffuserช่องจ่ายลมแนวยาว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
slot lap jointรอยต่อเกยรอบช่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slotสล็อต, ช่องเสียบที่แผ่นวงจร สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through one of them slots must be the Sea of Green.จะต้องคือทะเลสีเขียว Yellow Submarine (1968)
Remember when you were desperate... to make that last slot on the '68 Grenoble team, and you pleaded with me to talk to Kurt?ที่จะได้ร่วมทีมปี 68 ได้มั้ย นายขอร้องให้ฉันพูดกับเคิร์ท Cool Runnings (1993)
I want to check the slot for the work car.ฉันอยากเช็ครถที่จะใช้งานหน่อย Heat (1995)
There's a Camaro at this address, Level D, Slot 18.มีรถคาเมโร่อยู่ที่ชั้นดี ช่อง 18 Heat (1995)
They keep five slots open for women, one unofficially for a Wellesley girl.พวกเขาเปิดรับผู้หญิง 5 คน สำหรับนักเรียนเวลส์ลี่ย์ 1 คน Mona Lisa Smile (2003)
Check their slots in the back.-ไปดูห้องพักข้างหลัง -ระวังด้วย The Chronicles of Riddick (2004)
I am not... a slot machine.ฉันไม่ใช่ เครื่อง สล็อตแมชชีนนะ Eating Out (2004)
- No. - Slot in behind him there.ลงไปยืนหลังหมอนั่น Goal! The Dream Begins (2005)
I want you to slot in behind the two strikers.- เจมี่ นายเล่นหน้าต่ำ หลังกองหน้า 2 คน Goal! The Dream Begins (2005)
And, well, a slot just came up, So I gave him a call.และ โป๊ะเช๊ะ ฉันเลยโทรหาเขา Resistance Is Futile (2007)
Monsieur, I have the information. If someone cancels, I'll slot you in.คุณครับ ผมมีข้อมูลแล้ว ถ้ามีคนยกเลิก ผมจะใส่คุณเข้าไปแทน Ratatouille (2007)
We're in the biz to bring the bewonderment of live theater to these people, so they will stay for the loosest slots on The Strip.เราอยู่ใน Biz เพื่อนำมา bewonderment ของโรงละครอยู่ เพื่อให้คนเหล่านี้ ดังนั้นพวกเขาจะอยู่ สำหรับช่อง loosest บนราง Balls of Fury (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slotI was hitting the slots, and before I knew it, it's this time already.
slotPlease give us a 20-30 min. time slot for our presentation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื่อง(adj) sluggish, See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent, Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, Example: เขาเป็นคนเงื่องหงอย
เงื่องหงอย(adv) slothful, See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent, Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม, Ant. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Example: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย, Thai Definition: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
ความขี้เกียจ(n) laziness, See also: slothfulness, indolence, Syn. ความเฉื่อยชา, Ant. ความขยัน, ความพากเพียร, Example: บุคคลที่มีความขี้เกียจอยู่ในตัวไม่มีทางจะได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[chǿng] (n) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity  FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ขี้คร้าน[khīkhrān] (adj) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.)  FR: indolent ; paresseux
คร้าน[khrān] (adj) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)  FR: paresseux ; indolent
ความขี้เกียจ[khwām khīkīet] (n) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity  FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]
ราง[rāng] (n) EN: channel ; groove ; slot ; track  FR: voie [f] ; rainure [f] ; rail [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOT S L AA1 T
SLOTA S L OW1 T AH0
SLOTH S L OW1 TH
SLOTS S L AA1 T S
SLOTT S L AA1 T
SLOTTED S L AA1 T IH0 D
SLOTNICK S L AA1 T N IH0 K
SLOTTING S L AA1 T IH0 NG
SLOTHOWER S L AA1 TH OW0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slot (v) slˈɒt (s l o1 t)
sloth (n) slˈouθ (s l ou1 th)
slots (v) slˈɒts (s l o1 t s)
sloths (n) slˈouθs (s l ou1 th s)
slotted (v) slˈɒtɪd (s l o1 t i d)
slothful (j) slˈouθfəl (s l ou1 th f @ l)
slotting (v) slˈɒtɪŋ (s l o1 t i ng)
slot-machine (n) slˈɒt-məʃiːn (s l o1 t - m @ sh ii n)
slot-machines (n) slˈɒt-məʃiːnz (s l o1 t - m @ sh ii n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
树獭[shù tǎ, ㄕㄨˋ ㄊㄚˇ, / ] sloth (family Bradypodidae) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nut und Federslot and key [Add to Longdo]
Nutkeil {m}slot wedge [Add to Longdo]
Schlitz {m} | Schlitze {pl}slot | slots [Add to Longdo]
Schlitzleser {m} [techn.]slot reader [Add to Longdo]
Slot {m}; Öffnung zwischen Groß- und Focksegel [naut.]slot [Add to Longdo]
Spielautomat {m}slot machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot [Add to Longdo]
カードスロット[ka-dosurotto] (n) {comp} card slot [Add to Longdo]
カウ[kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems) [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]
クワドラントカードスロット[kuwadorantoka-dosurotto] (n) {comp} quadrant card slot [Add to Longdo]
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish [Add to Longdo]
スロッター[surotta-] (n) slotter [Add to Longdo]
スロット[surotto] (n) slot; (P) [Add to Longdo]
スロットマシン[surottomashin] (n) slot machine; fruit machine; poker machine [Add to Longdo]
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] (n) {comp} slotted-ring network [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot [Add to Longdo]
スロット[すろっと, surotto] slot [Add to Longdo]
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network [Add to Longdo]
スロット時間[スロットじかん, surotto jikan] slot time (in CSMA-CD) [Add to Longdo]
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot [Add to Longdo]
時間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing) [Add to Longdo]
読取り書込みスロット[よみとりかきこみスロット, yomitorikakikomi surotto] read-write slot, read-write opening [Add to Longdo]
読取り書込み開口部[よみとりかきこみかいこうぶ, yomitorikakikomikaikoubu] read-write slot, read-write opening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slot
   n 1: a position in a grammatical linguistic construction in
      which a variety of alternative units are interchangeable;
      "he developed a version of slot grammar"
   2: a small slit (as for inserting a coin or depositing mail);
     "he put a quarter in the slot"
   3: a time assigned on a schedule or agenda; "the TV program has
     a new time slot"; "an aircraft landing slot" [syn: {time
     slot}, {slot}]
   4: a position in a hierarchy or organization; "Bob Dylan
     occupied the top slot for several weeks"; "she beat some
     tough competition for the number one slot"
   5: the trail of an animal (especially a deer); "he followed the
     deer's slot over the soft turf to the edge of the trees"
   6: (computer) a socket in a microcomputer that will accept a
     plug-in circuit board; "the PC had three slots for additional
     memory" [syn: {slot}, {expansion slot}]
   7: a slot machine that is used for gambling; "they spend hours
     and hours just playing the slots" [syn: {slot}, {one-armed
     bandit}]
   v 1: assign a time slot; "slot a television program"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top