ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slit

S L IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slit-, *slit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slit(vt) ตัดเป็นทางยาว, See also: กรีดตามยาว, เฉือนเป็นแนวยาว, Syn. incise, tear, slice
slit(n) รอยกรีดยาว, See also: รอยตัดยาว, Syn. cut, incision
slit up(phrv) ตัดเป็นทางยาว, See also: ผ่าเป็นแนวยาว
slit up(phrv) ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. carve up, cut up
slither(vi) ลื่นไถล, See also: เลื่อน, ลื่น, ลื่นไหล, Syn. glide, skate, slide
slither(vt) ทำให้ลื่นไถล, See also: ทำให้เลื่อน, ทำให้ลื่น, ทำให้ลื่นไหล, Syn. slide
slither(n) การลื่นไถล, See also: การเลื่อน, การลื่น, การเลื่อนไหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slit(สลิท) {slit,slit,slitting,slits} n. รอยตัดเป็นทางยาว,รอยแยก,รอยแตก,รอยขาด,รอยฉีก,รอยปาด,รอยแตกตะเข็บ,ช่องยาว. vt. ตัด (เฉือน,ฉีก,ผ่า,ปาด) เป็นทางยาว, Syn. slash, opening, cut, tear
slither(สลิธ'เธอะ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ลื่นไหล,เลื่อนไหล,ไถล,เลื้อย, See also: slithery adj., Syn. slink, glide, slide
transliterate(แทรนซฺลิท'เทอเรท) vt. เปลี่ยนตามพยัญชนะหรือภาษาอื่น,แปล., See also: transliteration n. transliterator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
slit(n) ร่อง,ทางยาว,รู,ช่องโหว่,รอยขาด,แผล
slit(vt) เฉือน,ฉีกเป็นทาง,ตัด,ทำขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slit fricative sound; slit fricativeเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
slit fricative; slit fricative soundเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
slit-lamp biomicroscopeกล้องจักษุจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slitสลิต, ช่องเล็กยาว, ช่องแคบและยาวบนแผ่นวัตถุทึบแสงใช้เป็นทางผ่านของแสงหรืออนุภาค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slit trench eight yards from this wall.ย้ายตัวเอง How I Won the War (1967)
The infantryman's home in battle is his slit trench.บ้านของทหารราบ ในการต่อสู้เป็นร่องร่องเขา ในหลุมห้าฟุตแคบ How I Won the War (1967)
You have it, then? I had to slit a few throats but I got it!ข้าได้มันมาแม้จะต้องเชือดคอคนไปสองสามคน Aladdin (1992)
Five minutes later, somebody slits her throat.5 นาทีต่อมา มีคนกรีดคอเธอ Basic Instinct (1992)
Washburn thinks that you slit Denise's throat.วอชเบิร์นคิดว่า คุณกรีดคอเดนนิส Basic Instinct (1992)
- Drop it... or I'll slit your mother's throat in her sleep.Drop it or I'll slit your mother's throat in her sleep. The Butterfly Effect (2004)
"Drop it or I'll slit your mother's throat in her sleep!"'Drop it or I'll slit your mother's throat in her sleep! ' The Butterfly Effect (2004)
Can you make the skirt slit higher?ท่านช่วยทำให้กระโปรงมันเว้าสูงขึ้นอีกได้มั๊ย? Kung Fu Hustle (2004)
- he'll slit his throat.- เขาจะต้องปาดคอเขาทิ้งแน่ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
I read about how he slit his throat so that his presence would live forever.ฉันอ่านเจอที่เขาเฉือดคอ... ...เพื่อให้วิญญาณสิงสถิตอยู่ตลอดกาล The Amityville Horror (2005)
- Do not get one more scratch on my car, or I will slit your throat.- อย่าทำรถฉันเป็นรอยมากกว่านี้ ไม่งั้นฉันเชือดคอคุณ The Longest Yard (2005)
Why don't you shut up before I slit your throat and watch the dust come out.พูดมากเดี๋ยวพ่อ ปาดคอให้ขี้เถ้าฟุ้งซะเลยนี่ The Longest Yard (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slitHiroshi Itsuki has slits for eyes.
slitI slithered down the muddy slope.
slitMy eyes narrowed into slits in the strong sunlight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรีด(v) slit, See also: cut, slash, Example: ใบหน้าของเขาถูกกรีดเป็นแผลพาดจากใบหูข้างซ้ายจนถึงขากรรไกร, Thai Definition: กรีดเป็นรอย
การผ่า(n) slitting, See also: chopping, splitting, cutting, breaking, cleaving, Syn. การตัด, การหั่น, Example: ฉันเรียนการผ่าฟืนจากปู่ของฉัน, Thai Definition: การทำให้แยกออกจากกันตามยาวด้วยมีดหรือขวานอย่างผ่าฟืน, โดยปริยายหมายถึงกริยาที่ทำให้แยกออก เช่น ผ่าฝี ผ่าปากม้า
แหวะ(v) slit, See also: cut, rip open, carve, Syn. ผ่า, ชำแหละ, Example: เขาแหวะช่องท้องเสือเพื่อจะศึกษาอวัยวะของมัน, Thai Definition: เอาสิ่งที่มีคมกรีดให้เป็นช่องตามที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
เฉาะ[chǿ] (v) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off  FR: fendre ; ouvrir ; trancher
กรีด[krīt] (v) EN: slit ; rip ; cut  FR: inciser ; entailler ; couper
เลื้อย[leūay] (v) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake  FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
ผ่า[phā] (v) EN: split ; split open ; cleave ; cut in two ; slice ; make an incision ; chop ; cut ; separate by force ; chew ; slit ; hew  FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ผาย[phāi] (v) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave  FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
ภาพ[phāp] (v) EN: translate ; transliterate ; adapt  FR: traduire ; adapter
สับ[sap] (v) EN: chop ; cut ; slit open ; break open ; mince ; hack  FR: hacher ; émincer
ทับศัพท์[thapsap] (n) EN: transliteration  FR: translitération [f]
ทับศัพท์[thapsap] (v) EN: transliterate  FR: transcrire ; transposer

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIT S L IH1 T
SLITS S L IH1 T S
SLITER S L IY1 T ER0
SLITHER S L IH1 DH ER0
SLITTING S L IH1 T IH0 NG
SLITHERING S L IH1 DH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slit (v) slˈɪt (s l i1 t)
slits (v) slˈɪts (s l i1 t s)
slither (v) slˈɪðər (s l i1 dh @ r)
slithers (v) slˈɪðəz (s l i1 dh @ z)
slithery (j) slˈɪðəriː (s l i1 dh @ r ii)
slitting (v) slˈɪtɪŋ (s l i1 t i ng)
slithered (v) slˈɪðəd (s l i1 dh @ d)
slithering (v) slˈɪðərɪŋ (s l i1 dh @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chà, ㄔㄚˋ, ] slit on either side of robe, #44,613 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlitz {m}; Spalt {m} | Schlitze {pl}; Spalte {pl}slit | slits [Add to Longdo]
Schlitzauslass {m}slit inlet [Add to Longdo]
schlitzäugig {adj}slit eyed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にょろにょろ[nyoronyoro] (adv,vs) slitheringly; wriggling, slipping and sliding [Add to Longdo]
われめちゃん[waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits) [Add to Longdo]
スリザーリンク[suriza-rinku] (n) slither link (popular Japanese number puzzle) [Add to Longdo]
スリット[suritto] (n) slit; (P) [Add to Longdo]
スリットカメラ[surittokamera] (n) slit camera [Add to Longdo]
スリットドラム[surittodoramu] (n) slit drum [Add to Longdo]
トガリメザメ[togarimezame] (n) sliteye shark (Loxodon macrorhinus, species of requiem shark found in the tropical waters of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
トガリメザメ属[トガリメザメぞく, togarimezame zoku] (n) Loxodon (genus containing the sliteye shark as its only member in the family Carcharhinidae) [Add to Longdo]
ブロードノーズ・セブンギル・シャーク;ブロードノーズセブンギルシャーク[buro-dono-zu . sebungiru . sha-ku ; buro-dono-zusebungirusha-ku] (n) (See えびすざめ) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
字訳[じやく, jiyaku] transliteration (vs) [Add to Longdo]
翻字[ほんじ, honji] transliteration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slit
   n 1: a long narrow opening
   2: obscene terms for female genitals [syn: {cunt}, {puss},
     {pussy}, {slit}, {snatch}, {twat}]
   3: a depression scratched or carved into a surface [syn:
     {incision}, {scratch}, {prick}, {slit}, {dent}]
   4: a narrow fissure
   v 1: make a clean cut through; "slit her throat" [syn: {slit},
      {slice}]
   2: cut a slit into; "slit the throat of the victim"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slit
 
 1. (slit, ting) düz ve uzun yarık açmak
 2. ince ve uzun yarmak, uzunluğuna kesmek
 3. düz ve uzun yarık
 4. dar ve uzun delik
 5. yarık
 6. ince ve dar, (kıs.)ık (göz)
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions