ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sliding

S L AY1 D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sliding-, *sliding*, slid
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sliding(สไล'ดิง) adj. เลื่อนไปมาได้,เปลี่ยนแปลง,ลื่นไหล {sly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sliding caliperก้ามปูเลื่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sliding gearเฟืองเลื่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sliding joint; slip jointข้อต่อเลื่อน [มีความหมายเหมือนกับ spline joint] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sliding scale commissionคำบำเหน็จนายหน้าอัตราเลื่อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sliding scale treatyสัญญาประกันภัยต่ออัตราเลื่อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slidingThe children were sliding on the ice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประตูเลื่อน(n) sliding door, See also: sliding gate, Example: ประตูเข้าของห้างสรรพสินค้านี้เป็นประตูเลื่อนทั้งหมด
ประตูกระจกเลื่อน(n) sliding door, Syn. ประตูเลื่อน, Example: ทางเข้าบริษัทนี้เป็นประตูกระจกเลื่อน
ความลื่น(n) sliding, See also: slipperiness, greasiness, Syn. ความลื่นไถล, Ant. ความฝืด, Example: ความลื่นของถนนทำให้ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังมากขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIDING S L AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sliding (v) slˈaɪdɪŋ (s l ai1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下滑[xià huá, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨㄚˊ, ] sliding; slide, #4,916 [Add to Longdo]
滑梯[huá tī, ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧ, ] sliding board, #39,071 [Add to Longdo]
活动曲尺[huó dòng qū chǐ, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄩ ㄔˇ, / ] sliding bevel (to measure angles) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehschieberpumpe {f} [techn.]sliding vane rotary pump [Add to Longdo]
Gleitaufhängung {f} (für Schleifleitung) [techn.]sliding suspension bracket [Add to Longdo]
Gleitfeder {f}sliding key [Add to Longdo]
Gleitsitz {m}sliding fit [Add to Longdo]
Quergriff {m} (beim Schlüssel)sliding bar [Add to Longdo]
Rechenschieber {m}; Rechenstab {m}sliding rule [Add to Longdo]
Schiebefenster {n} | Schiebefenster {pl}sliding window | sliding windows [Add to Longdo]
Schiebenaht {f}sliding joint [Add to Longdo]
Schiebeschlitten {m}sliding table [Add to Longdo]
Schiebesitz {m} | Schiebesitze {pl}sliding seat | sliding seats [Add to Longdo]
Schiebetür {f}sliding door [Add to Longdo]
Schleifkontakt {m}sliding contact [Add to Longdo]
Verschiebeankermotor {m}sliding rotor motor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つるり;つるん[tsururi ; tsurun] (adv-to) (on-mim) smoothly; with a slipping or sliding motion [Add to Longdo]
にょろにょろ[nyoronyoro] (adv,vs) slitheringly; wriggling, slipping and sliding [Add to Longdo]
ガラス障子[ガラスしょうじ, garasu shouji] (n) glazed sliding door [Add to Longdo]
スライディング[suraideingu] (n,vs) sliding; (P) [Add to Longdo]
スライディングキャッチ[suraideingukyacchi] (n) sliding catch [Add to Longdo]
スライディングシート[suraideingushi-to] (n) sliding seat [Add to Longdo]
スライディングシステム[suraideingushisutemu] (n) sliding system [Add to Longdo]
スライディングスケール[suraideingusuke-ru] (n) sliding scale [Add to Longdo]
スライディングタックル[suraideingutakkuru] (n) sliding tackle [Add to Longdo]
スライド[suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sliding
      adj 1: being a smooth continuous motion

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top