ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slating

S L EY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slating-, *slating*, slat
CMU English Pronouncing Dictionary
SLATING S L EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slating (v) slˈɛɪtɪŋ (s l ei1 t i ng)
slatings (n) slˈɛɪtɪŋz (s l ei1 t i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
天文方[てんもんかた, tenmonkata] (n) (arch) Edo period office in charge of compiling the koyomi, astronomical measurements, surveying, translating Western books, etc. [Add to Longdo]
点訳[てんやく, tenyaku] (n,vs) translating into Braille; (P) [Add to Longdo]
棒読み[ぼうよみ, bouyomi] (n,vs) reading in a monotone; reading a Chinese classical text without translating it into Japanese [Add to Longdo]
訳解[やっかい, yakkai] (n,vs) translating and explaining [Add to Longdo]
訳読[やくどく, yakudoku] (n,vs) oral translation; reading and translating [Add to Longdo]
洋文[ようぶん, youbun] (n) (1) Western word or sentence; (2) word created by translating components of a Western word [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slating
   n 1: thin layers of rock used for roofing [syn: {slate},
      {slating}]
   2: a severely critical attack; "the reviewers gave his book a
     sound slating"
   3: the act of laying slates for a roof

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top