ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slain

S L EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slain-, *slain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slain(vt) กริยาช่อง 3 ของ slay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slain(สเลน) v. กริยาช่อง 3 ของ slay

English-Thai: Nontri Dictionary
slain(vt pp ของ) slay

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slainHe was slain in battle.

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAIN S L EY1 N
SLAINE S L EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slain (v) slˈɛɪn (s l ei1 n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slain
   adj 1: killed; `slain' is formal or literary as in "slain
       warriors"; "a picture of St. George and the slain dragon"
   n 1: people who have been slain (as in battle)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top