ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skittles

S K IH1 T AH0 L Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skittles-, *skittles*, skittle
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skittlesLife is not all beer and skittles.

CMU English Pronouncing Dictionary
SKITTLES S K IH1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skittles (v) skˈɪtlz (s k i1 t l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kegelklub {m}skittles club [Add to Longdo]
Kegelkugel {f} | Kegelkugeln {pl}skittles ball | skittles balls [Add to Longdo]
Kegler {m} | Kegler {pl}skittles player | skittles players [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
九柱戯[きゅうちゅうぎ, kyuuchuugi] (n) nine pins; skittles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skittles
   n 1: a bowling game that is played by rolling a bowling ball
      down a bowling alley at a target of nine wooden pins [syn:
      {ninepins}, {skittles}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top