ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skittle

S K IH1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skittle-, *skittle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skittle(n) กีฬาคล้ายโบว์ลิ่ง
skittle out(phrv) ไล่ออก (กีฬาคริกเก็ต)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skittleLife is not all beer and skittles.

CMU English Pronouncing Dictionary
SKITTLE S K IH1 T AH0 L
SKITTLES S K IH1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skittle (v) skˈɪtl (s k i1 t l)
skittled (v) skˈɪtld (s k i1 t l d)
skittles (v) skˈɪtlz (s k i1 t l z)
skittle-pin (n) skˈɪtl-pɪn (s k i1 t l - p i n)
skittle-pins (n) skˈɪtl-pɪnz (s k i1 t l - p i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kegelbahn {f}skittle alley [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
九柱戯[きゅうちゅうぎ, kyuuchuugi] (n) nine pins; skittles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skittle
   n 1: a bowling pin of the type used in playing ninepins or (in
      England) skittles [syn: {ninepin}, {skittle}, {skittle
      pin}]
   v 1: play skittles

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top