ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sisal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sisal-, *sisal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sisal(n) เส้นใยพืชชนิดหนึ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหมสับปะรด(n) sisal-hemp (hat), Syn. หมวกไหมสับปะรด, Example: เขาซื้อหมวกไหมสับปะรดมาฝากน้อง, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เรียกหมวกที่สานด้วยไหมอย่างนี้ว่า หมวกไหมสับปะรด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมวกไหมสับปะรด[mūak mai sapparot] (n, exp) EN: sisal-hemp

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sisal (n) sˈaɪsl (s ai1 s l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sisal {m}sisal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイザル[saizaru] (n) sisal [Add to Longdo]
サイザル麻[サイザルあさ, saizaru asa] (n) sisal hemp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sisal
   n 1: a plant fiber used for making rope [syn: {sisal}, {sisal
      hemp}]
   2: Mexican or West Indian plant with large fleshy leaves
     yielding a stiff fiber used in e.g. rope [syn: {sisal},
     {Agave sisalana}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top