ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sine

S AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sine-, *sine*
Possible hiragana form: しね
English-Thai: Longdo Dictionary
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sine(n) อัตราสัดส่วนของด้านมุมแหลมต่อด้านมุมฉาก, See also: ซายน์
sinew(n) เส้นเอ็น, Syn. ligament, thew
sinew(n) พละกำลัง, See also: กำลังวังชา, แหล่งกำลัง, ความแข็งแรง, Syn. force, strength, power
sinew(vt) ออกแรงช่วย, See also: เพิ่มกำลัง
sinewy(adj) ซึ่งมีพละกำลัง
sinedie(adj) ซึ่งไม่กำหนดวันแน่นอน
sinecure(n) ตำแหน่งการงานที่ไม่ต้องทำงานมาก, See also: ตำแหน่งการงานที่มีแต่เฉพาะในนาม, Syn. easy job, cinch
sinequanon(n) สิ่งที่ควรมี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sine(ไซน์) n. (ตรีโกนมิติ) (ในสามเหลี่ยมมุมฉาก) อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมที่กำหนดให้กับด้านตรงข้ามมุมฉาก
sinecure(ไซ'นะเคียวเออะ) n. ตำแหน่งการงานที่มีแต่นาม,ตำแหน่งว่าง,ตำแหน่งศาสนาที่ได้เงินแต่ไม่ต้องสอน., See also: sinecurist n. sinecureship n.
sinew(ซิน'นิว) n. เส้นเอ็น,เอ็น,แหล่งกำลัง,แหล่งอำนาจ,กำลัง,อำนาจ,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,แก่น. vt. ใส่เอ็น,เพิ่มกำลัง
sinewy(ซิน'นิวอี) adj. มีเอ็นที่แข็งแรง,คล้ายเส้นเอ็น,มีเอ็นมาก,เหนียว,ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,แรง., See also: sinewiness n.
adenosine(อะเดน' โฯซีน) n. nucleotide ที่ประกอบด้วย adenine และ ribose
big businessn. วิสาหกิจขนาดใหญ่
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
businessmann. นักธุรกิจชาย
businesswoman(-วู'เมิน) n. นักธุรกิจหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
sinecure(n) ตำแหน่งว่าง
sinew(n) กล้ามเนื้อ,เอ็น,แก่น,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,อำนาจ
sinewy(adj) ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,เหนียว,คล้ายเอ็น
bassinet(n) เปลเด็ก
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
business(n) ธุรกิจ,การงาน,กิจธุระ,การค้า,อาชีพ
businesslike(adj) เอางานเอาการ,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด
businessman(n) นักธุรกิจ
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
cuisine(n) ครัว,ห้องครัว,การปรุงอาหาร,การทำอาหาร,การทำกับข้าว,การครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sineไซน์ [เขียนแทนด้วย sin] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sine curveเส้นโค้งไซน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sine die (L.)โดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sine die (L.)๑. โดยไม่มีกำหนด [ดู without day]๒. การปล่อยตัวพ้นข้อหาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sine die, adjournmentเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sine que non (L.)สิ่งที่จะงดเว้นมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sinecureตำแหน่งที่ไม่ต้องทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinew; tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sine functionฟังก์ชันไซน์, ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง อาจนิยามโดยอาศัยวงกลมหนึ่งหน่วยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ sine q = y โดยที่ q เป็นจำนวนจริงที่แทนด้วยความยาวของส่วนโค้งที่วัดจากจุด (1, 0) บนวงกลมหนึ่งหน่วย ไปตามส่วนโค้งของวงกลม(โดยคิดทิศทาง) และมี (x, y) เป็นจุดปลายของส่วนโค้งที่ย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sine locoไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sine nomineไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sine qua non(n) ถ้าไม่ใช่เพราะ, Syn. but for
sinecurist[ซิน'นิคิวเออริสทฺ] (n) คนทำงานสบาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sine"Eh? Is the tangent cosine divided by sine?" "Other way round!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตัว(n) tendon, See also: sinew, Syn. เนื้อตัว, ร่างกาย, Example: เธอทำงานจนเหนื่อยสายตัวแทบขาดก็เพื่ออนาคตของลูก
เส้นเอ็น(n) tendon, See also: sinew, Syn. เอ็น, Example: มือทั้งสองข้างของเขาเกร็งแน่น จนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เส้นชนิดหนึ่งอยู่ตามปลายกล้ามเนื้อ ช่วยความเคลื่อนไหวของร่างกาย
กำลังวังชา(n) strength, See also: sinews, physical power, vigour, bodily strength, physical force, energy, power, effort, Syn. กำลัง, พลัง, ความแข็งแรง, พละ, กำลัง, กำลังกาย, Example: ถึงผมแก่แล้วแต่ก็ยังมีกำลังวังชามากอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[āhān Farangsēt] (n, exp) EN: French food ; French cuisine  FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารอินเดีย[āhān Indīa] (n, exp) EN: Indian food  FR: cuisine indienne [f]
อาหารจีน[āhān Jīn] (n, exp) EN: Chinese food ; Chinese cuisine  FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารมังสวิรัติ[āhān mangsawirat] (n, exp) EN: vegetarian food  FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารไทย[āhān Thai] (n, exp) EN: Thai food ; Thai cuisine  FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อาหารท้องถิ่น[āhān thøngthin] (n, exp) EN: local dishes  FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อาหารญี่ปุ่น[āhān Yīpun] (n, exp) EN: Japanese food ; Japanese cuisine  FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
อ่าง[āng] (n) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl  FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SINE S AY1 N
SINER S AY1 N ER0
SINES S AY1 N Z
SINEAD S IH0 N EY1 AE0 D
SINEAD SH IH0 N IY1 D
SINEWY S IH1 N Y UW0 IY0
SINEATH S IH1 N EH0 TH
SINEGAL S IH1 N IH0 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sine (n) sˈaɪn (s ai1 n)
sines (n) sˈaɪnz (s ai1 n z)
sinew (n) sˈɪnjuː (s i1 n y uu)
sinews (n) sˈɪnjuːz (s i1 n y uu z)
sinewy (j) sˈɪnjuːiː (s i1 n y uu ii)
sine die (a) sˌaɪnɪ-dˈaɪiː (s ai2 n i - d ai1 ii)
sinecure (n) sˈaɪnɪkjuəʳr (s ai1 n i k y u@ r)
sinecures (n) sˈaɪnɪkjuəʳz (s ai1 n i k y u@ z)
sine qua non (n) sˌɪnɛɪ-kwaː-nˈoun (s i2 n ei - k w aa - n ou1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正弦[zhèng xián, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, ] sine (of angle), written sin θ, #60,081 [Add to Longdo]
正弦波[zhèng xián bō, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄢˊ ㄅㄛ, ] sine wave; simple harmonic vibration, #80,547 [Add to Longdo]
闲职[xián zhí, ㄒㄧㄢˊ ㄓˊ, / ] sinecure; position with practically no obligations, #101,037 [Add to Longdo]
腱子[jiàn zi, ㄐㄧㄢˋ ㄗ˙, ] sinew, #132,672 [Add to Longdo]
散职[sǎn zhí, ㄙㄢˇ ㄓˊ, / ] sinecure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sinekure {f}; Pfründe {f}sinecure [Add to Longdo]
Sinuskurve {f} | Sinuskurven {pl}sine curve | sine curves [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コサイン[こさいん, kosain] cosine [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
サイン[さいん, sain] sine [Add to Longdo]
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association [Add to Longdo]
ビジネストラヒック[びじねすとらひっく, bijinesutorahikku] business traffic [Add to Longdo]
ビジネスユーザ[びじねすゆーざ, bijinesuyu-za] business user [Add to Longdo]
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]
基幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical [Add to Longdo]
業務アプリケーション[ぎょうむアプリケーション, gyoumu apurike-shon] business application [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sine
   n 1: ratio of the length of the side opposite the given angle to
      the length of the hypotenuse of a right-angled triangle
      [syn: {sine}, {sin}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bosom
 
 1. göğüs, sine, bağır, koyun
 2. elbisenin göğsü kaplayan kısmı
 3. samimi çok yakın
 4. göğüse ait. bosom friend samimi dost, can yoldaşı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 breast
 
 1. göğüs, meme
 2. sine, kalp, yürek, gönül, iç
 3. göğüs germek, karşı durmak
 4. göğüslemek. breastband eyerin göğüs kayışı, sinebent kayışı
 5. (den.) iskandil atan neferin göğüs verip dayandığı halat. breastbone göğüs kemiği, kas kemiği, iman tahtası breast-deep göğüs boyu (su v.b.) breast drill göğüs matkabı. breastfast palamar, gemileri birbirine ve iskeleye bağlayan halat. breast-feed meme vermek. breast-high göğüs boyu, göğüs hizasına kadaryükselen. breasthook (den.) çatal, yatırma paraçolu. breastknot göğüse takılan kordele bağı. breastplate gögüslük zırh. breast rope (den.) korkuluk, halat, göğüs halatı. breast stroke kurbağalama yüzüş. breast wheel su seviyesi, mihveri ile beraber olan su dolabı. breastwork siper, göğüs siperi. make a clean breast of itiraf etmek, içini dökmek.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top