ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shamefacedly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shamefacedly-, *shamefacedly*, shamefaced
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shamefacedly (a) ʃˈɛɪmfɛɪstliː (sh ei1 m f ei s t l ii)
shamefaced (j) ʃˈɛɪmfɛɪst (sh ei1 m f ei s t)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shamefaced(adj) อับอาย, See also: น่าขายหน้า, น่าอาย, Syn. ashamed, abashed, embarrassed, Ant. unabashed

English-Thai: Nontri Dictionary
shamefaced(adj) ขายหน้า,ละอายใจ,อับอาย,ขี้อาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้อาย(adj) bashful, See also: shy, coy, shamefaced, Syn. เขินอาย, เหนียมอาย, Ant. กล้า, Example: ผู้หญิงตะวันออกมีนิสัยขี้อายกว่าผู้หญิงตะวันตก, Thai Definition: ที่ไม่กล้าทำเพราะรู้สึกกระดาก
ม้าน(v) be pale from shame, See also: become hot with shame, be shamefaced, be ashamed of oneself, Syn. อาย, Example: ผมคิดจะจีบสาวก็โดนพ่อเขากันด้วยถ้อยคำอันเหมือนขวานจนหน้าม้านไป, Thai Definition: ไม่สดชื่น, เผือดด้วยความอาย
ม้าน(v) be pale from shame, See also: become hot with shame, be shamefaced, be ashamed of oneself, Syn. อาย, Example: ผมคิดจะจีบสาวก็โดนพ่อเขากันด้วยถ้อยคำอันเหมือนขวานจนหน้าม้านไป, Thai Definition: ไม่สดชื่น, เผือดด้วยความอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้อาย[khī-āi] (adj) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful  FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schamhaftigkeit {f}shamefacedness [Add to Longdo]
schamhaft {adj} | schamhafter | am schamhaftestenshamefaced | more shamefaced | most shamefaced [Add to Longdo]
schamhaft {adv}shamefacedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shamefacedly
   adv 1: in a shamefaced manner; "quarrels and dissensions ensued
       among the cast, most of whom hurriedly and shamefacedly
       handed over their parts to understudies"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top