ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shamefaced

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shamefaced-, *shamefaced*, shamefac, shameface
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shamefaced(adj) อับอาย, See also: น่าขายหน้า, น่าอาย, Syn. ashamed, abashed, embarrassed, Ant. unabashed

English-Thai: Nontri Dictionary
shamefaced(adj) ขายหน้า,ละอายใจ,อับอาย,ขี้อาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้อาย[khī-āi] (adj) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful  FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shamefaced (j) ʃˈɛɪmfɛɪst (sh ei1 m f ei s t)
shamefacedly (a) ʃˈɛɪmfɛɪstliː (sh ei1 m f ei s t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schamhaft {adj} | schamhafter | am schamhaftestenshamefaced | more shamefaced | most shamefaced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shamefaced
   adj 1: extremely modest or shy; "cheerfully bearing reproaches
       but shamefaced at praise"- H.O.Taylor
   2: showing a sense of shame [syn: {shamefaced}, {sheepish}]
   3: showing a sense of guilt; "a guilty look"; "the hangdog and
     shamefaced air of the retreating enemy"- Eric Linklater [syn:
     {guilty}, {hangdog}, {shamefaced}, {shamed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top