ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sextant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sextant-, *sextant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sextant(n) เครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sextant(เซคซฺ'เทินทฺ) adj. เครื่องวัดระยะทางเป็นมุมของดวงดาวในท้องฟ้าเพื่อหาเส้นรุ้งและเส้นแวงเป็นเครื่องวัดมุมที่มีแขนโค้งยาวหนึ่งในหกของวงกลม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sextant (n) sˈɛkstənt (s e1 k s t @ n t)
sextants (n) sˈɛkstənts (s e1 k s t @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sextant {m} | Sextanten {pl}sextant | sextants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セクスタント;セキスタント[sekusutanto ; sekisutanto] (n) (obsc) (See 六分儀) sextant [Add to Longdo]
六分儀[ろくぶんぎ, rokubungi] (n) sextant [Add to Longdo]
六分儀座;ろくぶんぎ座[ろくぶんぎざ, rokubungiza] (n) Sextant (constellation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sextant
   n 1: a unit of angular distance equal to 60 degrees
   2: a measuring instrument for measuring the angular distance
     between celestial objects; resembles an octant

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top