ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sessile

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sessile-, *sessile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sessile(adj) ซึ่งติดกับฐานโดยตรง (ทางพฤกษศาสตร์)
sessile(adj) ซึ่งติดถาวร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sessile(เซส'-ไซล) adj. ติดกับฐาน,ไม่มีก้านแต่ตั้งอยู่บนฐานกว้าง,ติดอยู่อย่าง ถาวร., See also: sessility n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sessile๑. -ติดฐาน๒. ไร้ก้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sessileไร้ก้าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sessileพวกเกาะกับที่, Example: สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิต โดยอาศัยพื้นท้องน้ำสภาพต่างๆ เป็นที่ยึดเกาะ สภาพพื้นเหล่านั้นอาจเป็นก้อนหิน ปะการัง ไม้ เปลือกหอย ซากสัตว์มีเปลือก หรือวัตถุที่จมอยู่ในทะเล เช่น หอยแมลงภู่ เพรียงหิน [สิ่งแวดล้อม]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sessile
   adj 1: permanently attached to a substrate; not free to move
       about; "sessile marine animals and plants" [ant:
       {vagile}]
   2: attached directly by the base; not having an intervening
     stalk; "sessile flowers"; "the shell of a sessile barnacle is
     attached directly to a substrate" [syn: {sessile},
     {stalkless}] [ant: {pedunculate}, {stalked}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top