ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sequestrate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sequestrate-, *sequestrate*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายัดทรัพย์(v) seize, See also: sequestrate, impound, Example: ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและสั่งอายัดทรัพย์ของกลางเข้ารัฐแล้ว, Thai Definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยึด[yeut] (v) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound  FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sequestrate (v) sˈɪkwˈɛstrɛɪt (s i1 k w e1 s t r ei t)
sequestrated (v) sˈɪkwˈɛstrɛɪtɪd (s i1 k w e1 s t r ei t i d)
sequestrates (v) sˈɪkwˈɛstrɛɪts (s i1 k w e1 s t r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sequestrate
   v 1: keep away from others; "He sequestered himself in his study
      to write a book" [syn: {seclude}, {sequester},
      {sequestrate}, {withdraw}]
   2: set apart from others; "The dentist sequesters the tooth he
     is working on" [syn: {sequester}, {sequestrate}, {keep
     apart}, {set apart}, {isolate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top