ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sequestered

S IH0 K W EH1 S T ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sequestered-, *sequestered*, sequester, sequestere
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sequesteredThe soldiers sequestered food from the people they conquered.

CMU English Pronouncing Dictionary
SEQUESTERED S IH0 K W EH1 S T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sequestered (v) sˈɪkwˈɛstəd (s i1 k w e1 s t @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]
幽景[ゆうけい, yuukei] (n) quiet sequestered scene [Add to Longdo]
幽寂[ゆうじゃく, yuujaku] (adj-na,n) quiet; sequestered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sequestered
   adj 1: providing privacy or seclusion; "the cloistered academic
       world of books"; "sat close together in the sequestered
       pergola"; "sitting under the reclusive calm of a shade
       tree"; "a secluded romantic spot" [syn: {cloistered},
       {reclusive}, {secluded}, {sequestered}]
   2: kept separate and secluded; "a sequestered jury"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top