ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scrofula

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrofula-, *scrofula*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrofula(n) วัณโรคต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrofula (n) skrˈɒfjulə (s k r o1 f y u l @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luǒ, ㄌㄨㄛˇ, ] scrofula; tuberculosis of glands, #108,648 [Add to Longdo]
瘰疬[luǒ lì, ㄌㄨㄛˇ ㄌㄧˋ, / ] scrofula (in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瘰癧[るいれき, ruireki] (n) scrofula [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  scrofula
      n 1: a form of tuberculosis characterized by swellings of the
           lymphatic glands [syn: {scrofula}, {struma}, {king's evil}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top