ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scion

S AY1 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scion-, *scion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scion(n) เชื้อสาย, See also: หน่อเนื้อเชื้อไข, ทายาท, Syn. descendant, heir
scion(n) กิ่งตอน (พืช), Syn. bud, implant, shoot, splice, sprout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scion(ไซ'เอิน) n. ทายาท,เด็ก,หน่อ,กิ่งอ่อน (โดยเฉพาะสำหรับต่อกิ่ง), Syn. descendant
conscionable(คอน'ชะนะเบิล) adj. มีใจเที่ยงธรรม,มีสติรู้ผิดรู้ชอบ, See also: conscionableness n. ดูconscionable, Syn. conscientious
unconscionable(อันคอน'เชินนะเบิล) adj. ไม่อยู่ภายใต้จิตสำนึก,ไม่ได้คุมสติ,กำเริบเสิบสาน,ไม่มีเหตุผล,ไร้จิตสำนึกชั่วคราว,เกินไป,รุนแรง.

English-Thai: Nontri Dictionary
scion(n) กิ่งตอน,หน่อต้นไม้,กิ่งอ่อน,ทายาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scionกิ่งพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With his mother's upcoming trial and his father's company in freefall, analysts are asking what the Queen family scion has planned next.พร้อมกับการพิจารณาคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแม่ของเขา และบริษัทของพ่อเขาที่กำลังดิ่งสู่เหว นักวิเคราะห์กำลังประเมินว่า City of Heroes (2013)
The Essex will be captained by George Pollard, scion of a great whaling family.เอสเซ็กซ์จะถูกรุ่นไลท์เวทโดย จอร์จ พอลลาร์, การปลูกถ่ายอวัยวะ ของครอบครัวที่ดีในการล่าปลาวาฬ In the Heart of the Sea (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อ[cheūa] (n) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion  FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อพระวงศ์[cheūa phra wong] (n, exp) EN: scion of a royal house  FR: descendance royale [f]
ผู้ดีแปดสาแหรก[phūdīpaētsāraēk] (n) EN: scion of eight aristocratic lines
ผู้สืบสันดาน[phūseūpsandān] (n) EN: descendant ; scion  FR: descendant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCION S AY1 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scion (n) sˈaɪən (s ai1 @ n)
scions (n) sˈaɪənz (s ai1 @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接穗[jiē suì, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄟˋ, ] scion (branch or bud that is grafted onto rootstock), #67,284 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableger {m} | Ableger {pl}scion | scions [Add to Longdo]
Spross {m}; Schössling {m} | Sprosse {pl}scion | scions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
後胤[こういん, kouin] (n) descendant; scion [Add to Longdo]
接ぎ穂;継ぎ穂;接穂;継穂[つぎほ;つぎぼ, tsugiho ; tsugibo] (n) (1) scion; cion; (horticultural) graft; (2) opportunity to continue a conversation [Add to Longdo]
穂(P);穗[ほ, ho] (n) (1) ear (of plant); head (of plant); (2) point; tip; (3) scion (in grafting); cion; (P) [Add to Longdo]
無理非道[むりひどう, murihidou] (n,adj-na) unreasonable and unjust; unconscionable [Add to Longdo]
[えい;こはな, ei ; kohana] (n) descendant; scion; lineage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  scion
      n 1: a descendent or heir; "a scion of royal stock"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top