ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schwas

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schwas-, *schwas*, schwa
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schwas (n) ʃwˈaːz (sh w aa1 z)
schwa (n) ʃwˈaː (sh w aa1)
Schwarz (n) ʃwˈɔːtz (sh w oo1 t z)
Schwartz (n) ʃwˈɔːtz (sh w oo1 t z)
Schwarzkopf (n) ʃwˈɔːtskɒpf (sh w oo1 t s k o p f)
Schwarzenegger (n) ʃwˈɔːtzɛnɛɪgər (sh w oo1 t z e n ei g @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キルシュワッサー[kirushuwassa-] (n) kirschwasser (ger [Add to Longdo]
シュワン細胞[シュワンさいぼう, shuwan saibou] (n) Schwann cell [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schwa(n) เสียงสระที่ไม่เน้นเสียงในภาษาอังกฤษ, See also: สระปานกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Schwarz's inequalityอสมการชวาร์ซ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Schwann cellเซลล์ชวันน์, เซลล์ที่มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ หุ้มชั้นนอกสุดของแอกซอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Membranes, Schwann Cell Plasmaเยื่อบุของชวอนเซลล์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจิ๊ดปากหนา[nok krajit pāk nā] (n, exp) EN: Radde's Warbler  FR: Pouillot de Schwarz [m] ; Pouillot à moustaches [m] ; Fauvette de Schwarz [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHWAB SH W AA1 B
SCHWAM SH W AO1 M
SCHWAN SH W AO1 N
SCHWALL SH W AO1 L
SCHWARZ SH W AO1 R T S
SCHWALB SH W AO1 L B
SCHWAKE SH W EY1 K
SCHWANZ SH W AO1 N S
SCHWAHN SH W AO1 N
SCHWARK SH W AO1 R K
SCHWARM SH W AO1 R M
SCHWABE SH W AO1 B
SCHWALM SH W AA1 L M
SCHWANKE SH W AO1 NG K
SCHWANDT SH W AO1 N T
SCHWARTZ SH W AO1 R T S
SCHWAGER SH W EY1 G ER0
SCHWAB'S SH W AA1 B Z
SCHWALBE SH W AO1 L B
SCHWARZE SH W AO1 R T S
SCHWALLER SH W AO1 L ER0
SCHWANTES SH W AO1 N T S
SCHWAIGER SH W AY1 G ER0
SCHWALIER SH W AA1 L Y ER0
SCHWARZER SH W AO1 R T S ER0
SCHWARZMAN SH W AO1 R T S M AH0 N
SCHWALBACH SH W AO1 L B AA2 K
SCHWADERER SH W AO1 D ER0 ER0
SCHWARZKOPF SH W AO1 R T S K AO0 F
SCHWARTZMAN SH W AO1 R T S M AH0 N
SCHWARZKOPF SH W AO1 R T S K AO0 P F
SCHWARTZBERG SH W AO1 R T S B ER0 G
SCHWARTZKOPF SH W AO1 R T S K AO0 F
SCHWARTZKOPF SH W AO1 R T S K AO0 P F
SCHWARZKOPF'S SH W AO1 R T S K AO0 F S
SCHWARZKOPF'S SH W AO1 R T S K AO0 P F S
SCHWARTZCHILD SH W AO1 R T S CH AY2 L D
SCHWARZENEGGER SH W AO1 R Z AH0 N EY2 G ER0
NEUENSCHWANDER N UW1 AH0 N SH W AO0 N D ER0
SCHWARTZBERG'S SH W AO1 R T S B ER0 G Z
SCHWARZENEGGER'S SH W AO1 R Z AH0 N EY2 G ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
索罗斯[Suǒ luó sī, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Soros (name); George Soros or György Schwartz (1930-), Hungarian American financial speculator and millionaire philanthropist, #37,273 [Add to Longdo]
施瓦辛格[Shī wǎ xīn gé, ㄕ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003, #39,743 [Add to Longdo]
黑森林[Hēi sēn lín, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] Black Forest; Schwarzwald, #58,780 [Add to Longdo]
施瓦布[Shī wǎ bù, ㄕ ㄨㄚˇ ㄅㄨˋ, ] Schwab (name), #64,129 [Add to Longdo]
阿诺[Ā nuò, ㄚ ㄋㄨㄛˋ, / ] Arnold (name); refers to Arnold Schwarzenegger 阿諾·施瓦辛格|阿诺·施瓦辛格, #66,660 [Add to Longdo]
史瓦辛格[Shǐ wǎ xīn gé, ㄕˇ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Arnold Schwarzenegger; also written 阿諾·施瓦辛格|阿诺·施瓦辛格, #432,535 [Add to Longdo]
许旺细胞[Xǔ wàng xì bāo, ㄒㄩˇ ㄨㄤˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] Schwann cell (support axon of nerve cell); neurolemmocyte [Add to Longdo]
阿诺・施瓦辛格[Ā nuò· Shi1 wa3 xin1 ge2, ㄚ ㄋㄨㄛˋ· Shī wǎ xīn gé, ㄕ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, / ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003; also written 阿諾德·施瓦辛格|阿诺德·施瓦辛格 [Add to Longdo]
阿诺德・施瓦辛格[Ā nuò dé· Shi1 wa3 xin1 ge2, ㄚ ㄋㄨㄛˋ ㄉㄜˊ· Shī wǎ xīn gé, ㄕ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, / ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003 [Add to Longdo]
黑森林蛋糕[Hēi sēn lín dàn gāo, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] Black forest gateau; schwarzwälder Kirschtorte [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
schwänzen(vt) |schwänzte, hat geschwänt| ไม่เข้าเรียน เช่น die Schule schwänzen โดดเรียน
schwänzeln(vi) |schwänzelte, hat geschwänzelt| สั่นหาง โดยมากใช้กับสุนัข เช่น Der Hund schwänzelt.
Schwachsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, See also: der Blödsinn
Schwangerschaft(n) |die, pl. Schwangerschaften| ภาวะตั้งครรภ์
schwarz(adj) ที่มีสีดำ
schwarze Johannisbeere(n) |die, pl. schwarze Johannisbeeren| แบล็คเคอร์แรนท์
Schwanz(n) |der, pl. Schwänze| หาง เช่น Dann beißt sich die Katze wieder in den Schwanz.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*chwarze {m,f}; Schwarzer | Schwarzen {pl}; Schwarz*สีดำ , ความมืด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtreibung {f}; Schwangerschaftsabbruch {m} | Abtreibungen {pl} | Abtreibung {f} in fortgeschrittener Schwangerschaftabortion | abortions | late-term abortion [Add to Longdo]
Achillesferse {f} [übtr.]; wunder Punkt; Schwachstelle {f}Achilles' heel [fig.]; weak spot [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Albernheit {f}; Schwabenstreich {m}tomfoolery [Add to Longdo]
Amsel {f}; Schwarzdrossel {f} [ornith.] | Amseln {pl}blackbird | blackbirds [Add to Longdo]
Begeisterung {f}; Überschwang {m}ardor [Am.]; ardour [Br.] [Add to Longdo]
Begrenzung {f} des Temperaturschwankungsbereichsvariation limits of temperature [Add to Longdo]
Bienenschwarm {m} | Bienenschwärme {pl}swarm of bees | swarms of bees [Add to Longdo]
Bienenvolk {n}; Bienenschwarm {m}hive [Add to Longdo]
Blackbox {f}; schwarzer Kasten (interner Aufbau eines Systems)black box [Add to Longdo]
Bockmist {m}; Mist {m}; Scheiß {m}; Schwachsinn {m} [ugs.]bullshit (BS) [coll.] [Add to Longdo]
Buhmann {m}; der Schwarze Mann; Feindbild {n}bogeyman; booger [Add to Longdo]
Buschwanderung {f}walkabout [Austr.] [Add to Longdo]
Dampf {m}; Schwaden {m}; Wrasen {m} | Dämpfe {pl}vapor [Am.]; vapour [Br.] | vapors; vapours [Add to Longdo]
Defätismus {m}; Miesmacherei {f}; Schwarzseherei {f}defeatism [Add to Longdo]
Deklination {f} [gramm.] | Deklinationen {pl} | starke Deklination {f} | schwache Deklination {f}declension | declensions | strong declension | weak declension [Add to Longdo]
Dummkopf {m}; Schwachkopf {m}; Depp {m}git [Add to Longdo]
Duschwanne {f}shower tub; shower basin [Add to Longdo]
Einstich {m} [techn.] | schwalbenschwanzförmiger Einstichgroove | dovetailed groove [Add to Longdo]
Empfängnisverhütung {f}; Schwangerschaftsverhütung {f}contraception [Add to Longdo]
Einbau von Fallen; Einbau von Schwachstellen; Fallenstellen {n}entrapment [Add to Longdo]
Fischschwanz {m}fishtail [Add to Longdo]
Fischschwarm {m}shoal of fish [Add to Longdo]
Fleischware {f}meat product [Add to Longdo]
Fleischwarenindustrie {f}meat industry [Add to Longdo]
Frischwasser {n}fresh water; city water [Add to Longdo]
Fuchsschwanz {m} | Fuchsschwänze {pl}foxtail | foxtails [Add to Longdo]
Fuchsschwanz {m}amaranth [Add to Longdo]
Fuchsschwanz {m}; Ansatzsäge {f}ripsaw; tenon saw [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Geistesschwäche {f}; Schwachsinn {m} | Geistesschwächen {pl}imbecility | imbecilities [Add to Longdo]
Geschichte {f}; Story {f}; Schwank {m} | Geschichten {pl} | rührselige Geschichte | eine Geschichte erfindenstory | stories | sob story | to cook up a story [Add to Longdo]
Geschwader {n}; Schwadron {n} | Geschwader {pl}; Schwadrone {pl}squadron | squadrons [Add to Longdo]
Geschwafel {n}gobbledygook [Add to Longdo]
Geschwafel {n}verbosity; verboseness [Add to Longdo]
Geschwafel {n}waffle [Br.] [Add to Longdo]
Gleichlaufschwankung {f}; Flattern {n}flutter [Add to Longdo]
Handsäge {f}; Fuchsschwanz {m}handsaw [Add to Longdo]
Hausschwamm {m}; Schwamm {m}; Trockenfäule {f}dry rot [Add to Longdo]
Schwarzbeere {f}; Heidelbeere {f} | Schwarzbeeren {pl}; Heidelbeeren {pl}huckleberry [Am.] | huckleberries [Add to Longdo]
Heini {m}; Flasche {f}; Schwachkopf {m}twerp; twit [Add to Longdo]
Hoffnung {f} (auf) | Hoffnungen {pl} | eine schwache Hoffnung | eine Hoffnung zerstören | sich mit eitlen Hoffnungen tragen | sich Hoffnungen hingeben | unrealistische Hoffnunghope (for) | hopes | a slight hope | to dash a hope | to hug fond hopes | to cherish hopes | pie in the sky [fig.] [Add to Longdo]
Idiotie {f}; Schwachsinn {m}idiocy [Add to Longdo]
Johannisbeere {f}; Ribisel {f} [Ös.] [bot.] | schwarze Johannisbeere {f} | rote Johannisbeere {f}black currant | black currant | red currant [Add to Longdo]
Katzenschwanz {m}cattail [Add to Longdo]
Kauderwelsch {n}; Geschwafel {n}gibberish [Add to Longdo]
Kirschwasser {n} [cook.]kirsch; cherry schnapps [Add to Longdo]
Konjunkturschwankungen {pl}cyclical fluctuations [Add to Longdo]
Kursschwankung {f}exchange rate fluctuation; price fluctuation [Add to Longdo]
schwarze Liste {f} | schwarze Listenblacklist | blacklists [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]
低能[ていのう, teinou] niedrige_Intelligenz, Geistesschwaeche [Add to Longdo]
冗言[じょうげん, jougen] ueberfluessige_Worte, Geschwaetz [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] Schwaermerei, -Eifer [Add to Longdo]
動揺[どうよう, douyou] das_Schwanken, Unruhe, Aufregung [Add to Longdo]
[すみ, sumi] Tusche, schwarze_Tinte, Tuschstein [Add to Longdo]
[にん, nin] EMPFAENGNIS, SCHWANGERSCHAFT [Add to Longdo]
妊娠[にんしん, ninshin] Schwangerschaft, Empfaengnis [Add to Longdo]
妊娠中絶[にんしんちゅうぜつ, ninshinchuuzetsu] Schwangerschaftsabbruch [Add to Longdo]
妊婦[にんぷ, ninpu] schwangere_Frau [Add to Longdo]
妊産婦[にんさんぷ, ninsanpu] hochschwangere_Frauen_und_stillende, Muetter [Add to Longdo]
[しん, shin] EMPFAENGNIS, SCHWANGERSCHAFT [Add to Longdo]
[お, o] Schwanz [Add to Longdo]
弱い[よわい, yowai] schwach [Add to Longdo]
弱まる[よわまる, yowamaru] schwach_werden, schwaecher_werden [Add to Longdo]
弱める[よわめる, yowameru] schwaechen, abschwaechen [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] schwach_werden, schwaecher_werden [Add to Longdo]
弱体[じゃくたい, jakutai] schwach [Add to Longdo]
弱気[よわき, yowaki] Schwaeche, Schuechternheit, Baisse [Add to Longdo]
弱点[じゃくてん, jakuten] Schwaeche, schwacher_Punkt [Add to Longdo]
強弱[きょうじゃく, kyoujaku] Staerke_und_Schwaeche, Staerke [Add to Longdo]
心神耗弱[しんしんもうじゃく, shinshinmoujaku] Geistesschwaeche [Add to Longdo]
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha] Geistesschwacher [Add to Longdo]
心酔[しんすい, shinsui] schwaermen (fuer), bewundern [Add to Longdo]
悲観[ひかん, hikan] Pessimismus, Schwarzseherei [Add to Longdo]
掲示板[けいじばん, keijiban] Anschlagtafel, schwarzes_Brett [Add to Longdo]
揺らぐ[ゆらぐ, yuragu] schwanken, schaukeln, zittern, -beben [Add to Longdo]
揺るぐ[ゆるぐ, yurugu] schwanken, schaukeln, zittern, -beben [Add to Longdo]
揺れる[ゆれる, yureru] schwanken, schaukeln, zittern, -beben [Add to Longdo]
机上の空論[きじょうのくうろん, kijounokuuron] akademisches_Geschwaetz [Add to Longdo]
柔弱[にゅうじゃく, nyuujaku] Verweichlichung, Schwachheit [Add to Longdo]
海綿[かいめん, kaimen] Schwamm [Add to Longdo]
淡い[あわい, awai] -hell, -schwach, -matt, fluechtig [Add to Longdo]
漆黒[しっこく, shikkoku] pechschwarz [Add to Longdo]
濁音[だくおん, dakuon] stimmhafter_Laut, schwacher_Herzton [Add to Longdo]
狂言[きょうげん, kyougen] Stueck, Drama, No-Schwank [Add to Longdo]
甚六[じんろく, jinroku] Einfaltspinsel, Schwachkopf [Add to Longdo]
白鳥[はくちょう, hakuchou] Schwan [Add to Longdo]
白黒[しろくろ, shirokuro] schwarzweiss [Add to Longdo]
短所[たんしょ, tansho] Schwaeche, Fehler [Add to Longdo]
紅茶[こうちゃ, koucha] schwarzer_Tee [Add to Longdo]
義兄[ぎけい, gikei] Schwager [Add to Longdo]
義妹[ぎまい, gimai] Schwaegerin [Add to Longdo]
義姉[ぎし, gishi] Schwaegerin [Add to Longdo]
義弟[ぎてい, gitei] Schwager [Add to Longdo]
老朽[ろうきゅう, roukyuu] das_Altwerden, Altersschwaeche, Pensionierung [Add to Longdo]
老衰[ろうすい, rousui] Altersschwaeche [Add to Longdo]
胃弱[いじゃく, ijaku] Magenschwaeche [Add to Longdo]
艦隊[かんたい, kantai] -Flotte, Geschwader [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top