ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schooner

S K UW1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schooner-, *schooner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schooner(n) เรือใบ, Syn. clipper, yacht, vessel

English-Thai: Nontri Dictionary
schooner(n) เรือใบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Abandoned schooner off the starboard bow.เรือใบทิ้งออกน้อมกราบขวา Sex Trek: Charly XXX (2007)
Carpet's unremarkable, except for a stain beneath a thrift-store painting of a schooner lost at sea.พรมพื้นๆ เว้นแต่จะมีรอยด่างอยู่บนพรม ภายใต้ภาพเขียนโหลๆ เรือใบที่หลงในทะเล 1408 (2007)
Edgar Allan Poe, freeing live monkeys from the crates of a crumbling schooner on the oily slips of South Street.เอ็ดการ์ อลัน โพปล่อยลิงให้เป็นอิสระ จากลังในเรือเก่าคร่ำคร่า ที่ท่าเรือลื่นไปด้วยน้ำมันตรงเซาธ์สตรีท The Brave One (2007)
Blake got it off an 18th century British schooner that sank off the Antilles.เบลคได้จากเรืออังกฤษศตวรรษที่ 18 ซึ่งจมนอกเกาะแอนทิลส์ Mea Makamae (2011)
Just want to confirm we're still on for 1:00 at Schooner or Later at Twelfth and Bayshore Drive.มายืนยันอีกทีกันลืม บ่ายโมงตรง จะโว้ยหาสาย ที่ร้าน สวิบ บาชอร์ ไดพว์ Swim Deep (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schooner"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือใบ(n) sailboat, See also: schooner, yacht, sailing boat, Example: นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ในการแข่งขันแล่นเรือใบ ที่ประเทศมาเลเซีย, Count Unit: ลำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือใบ[reūabai] (n) EN: sailboat ; schooner ; yacht ; sailing boat  FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHOONER S K UW1 N ER0
SCHOONERS S K UW1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schooner (n) skˈuːnər (s k uu1 n @ r)
schooners (n) skˈuːnəz (s k uu1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大篷车[dà péng chē, ㄉㄚˋ ㄆㄥˊ ㄔㄜ, / ] schooner, #44,043 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクーナー[suku-na-] (n) schooner [Add to Longdo]
君沢形[きみさわがた, kimisawagata] (n) schooner style ship built at the end of the Shogunate [Add to Longdo]
幌馬車[ほろばしゃ, horobasha] (n) covered wagon; prairie schooner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  schooner
      n 1: a large beer glass
      2: sailing vessel used in former times

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top