ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schmooze

SH M UW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schmooze-, *schmooze*
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
schmooze(vi) : to talk with someone in a friendly way often in order to get some advantage for yourself

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดพร่ำ[phūt-phram] (v, exp) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze  FR: parler interminablement

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHMOOZE SH M UW1 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 schmooze
   n 1: an informal conversation [syn: {chat}, {confab},
      {confabulation}, {schmooze}, {schmoose}]
   v 1: talk idly or casually and in a friendly way [syn:
      {shmooze}, {shmoose}, {schmooze}, {schmoose}, {jawbone}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top