ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schmaltz

SH M AA1 L T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schmaltz-, *schmaltz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schmaltz(n) ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความรู้สึกอ่อนไหวมากเกินไป
schmaltzy(adj) ซึ่งซาบซึ้ง

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHMALTZ SH M AA1 L T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schmaltz (n) ʃmˈɔːlts (sh m oo1 l t s)
schmaltzy (j) ʃmˈɔːltsiː (sh m oo1 l t s ii)
schmaltzier (j) ʃmˈɔːltsɪəʳr (sh m oo1 l t s i@ r)
schmaltziest (j) ʃmˈɔːltsɪɪst (sh m oo1 l t s i i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  schmaltz
      n 1: (Yiddish) excessive sentimentality in art or music [syn:
           {schmaltz}, {shmaltz}, {schmalz}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top