ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scandalmonger

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scandalmonger-, *scandalmonger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scandalmonger(n) ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว, See also: ผู้นินทา, คนป้ายร้าย, Syn. gossip, newsmonger
scandalmongering(n) การกระจายเรื่องอื้อฉาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scandalmonger (n) skˈændlmˌʌŋgər (s k a1 n d l m uh2 ng g @ r)
scandalmongers (n) skˈændlmˌʌŋgəz (s k a1 n d l m uh2 ng g @ z)
scandalmongering (n) skˈændlmˌʌŋgərɪŋ (s k a1 n d l m uh2 ng g @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  scandalmonger
      n 1: a person who spreads malicious gossip

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top