ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scabrous

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scabrous-, *scabrous*, scabrou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scabrous[ADJ] หยาบ, See also: ไม่ละเอียด, เต็มไปด้วยความยากลำบาก, หยาบคาย, ลามก
scabrously[ADV] อย่างหยาบคาย
scabrousness[N] ความหยาบคาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scabrousมีขนสาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scabrous    (j) skˈɛɪbrəs (s k ei1 b r @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scabrous
   adj 1: rough to the touch; covered with scales or scurf [syn:
       {lepidote}, {leprose}, {scabrous}, {scaly}, {scurfy}]
   2: dealing with salacious or indecent material; "a scabrous
     novel"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top