ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satiric

S AH0 T IH1 R IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satiric-, *satiric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satirical(adj) ซึ่งชอบถากถาง, See also: ชอบแดกดัน, Syn. ironic, mocking, satiric, snide
satirically(adv) อย่างแดกดัน

English-Thai: Nontri Dictionary
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satirical comedyสุขนาฏกรรมเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satiricHe stared at me with a satirical smile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดกดัน(adv) ironically, See also: satirically, sarcastically, Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง, Example: เขายอยกผมอย่างแดกดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดกดัน[daēkdan] (adv) EN: ironically ; satirically ; sarcastically  FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
พูดถากถาง[phūt thākthāng] (v, exp) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically  FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[phūt thimthaēng] (v, exp) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically
เสียดสี[sīetsī] (adj) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious

CMU English Pronouncing Dictionary
SATIRIC S AH0 T IH1 R IH0 K
SATIRICAL S AH0 T IH1 R AH0 K AH0 L
SATIRICAL S AH0 T IH1 R IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satirical (j) sˈətˈɪrɪkl (s @1 t i1 r i k l)
satirically (a) sˈətˈɪrɪkliː (s @1 t i1 r i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂歌[きょうか, kyouka] (n) comic (satirical) tanka [Add to Longdo]
落首[らくしゅ, rakushu] (n) lampoon; satirical poem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satiric
   adj 1: exposing human folly to ridicule; "a persistent campaign
       of mockery by the satirical fortnightly magazine" [syn:
       {satirical}, {satiric}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top