ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satin

S AE1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satin-, *satin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satin(n) ผ้าต่วน, See also: ผ้าแพรต่วน, ผ้าซาติน
satin(adj) ทำด้วยผ้าต่วน
satin(adj) เงามันเหมือนผ้าต่วน, See also: มัน, ลื่น
satiny(n) เงามันและนุ่มเหมือนผ้าซาติน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satin(แซท'ทีน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) แพรต่วน,แพรเลี่ยน,เครื่องแต่งกายที่ทำด้วยแพรต่วนหรือแพรเลี่ยน,ลื่น,มัน

English-Thai: Nontri Dictionary
satin(n) แพรต่วน,ผ้าแพร,แพรซาติน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satin sparซาทินสปาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satinShe was wearing a gown of satin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่วน(n) satin, Syn. ผ้าต่วน, Example: เจ้าของร้านสั่งซื้อต่วนมาหลายเมตรเพื่อเตรียมตกแต่งในงานลี้ยง, Thai Definition: ชื่อแพรชนิดหนึ่ง เนื้อเกลี้ยงเป็นมันด้านเดียว ทอเป็นลายสอง
ซาติน(n) satin, Example: เสื้อแต่งงานของไดอาน่าทำจากผ้าซาติน และลูกไม้ซึ่งปักทับด้วยไข่มุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ว[kaēo] (n) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood
ต่วน[tuan] (n) EN: satin  FR: satin [m] ; moire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SATIN S AE1 T AH0 N
SATINS S AE1 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satin (n) sˈætɪn (s a1 t i n)
sating (v) sˈɛɪtɪŋ (s ei1 t i ng)
satinwood (n) sˈætɪnwud (s a1 t i n w u d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] satin, #23,796 [Add to Longdo]
绸缎[chóu duàn, ㄔㄡˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] satin; silk fabric, #29,891 [Add to Longdo]
缎子[duàn zi, ㄉㄨㄢˋ ㄗ˙, / ] satin, #68,410 [Add to Longdo]
缎布[duàn bù, ㄉㄨㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] satin [Add to Longdo]
缎纹织[duàn wén zhī, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄣˊ ㄓ, / ] satin weave [Add to Longdo]
缎织[duàn zhī, ㄉㄨㄢˋ ㄓ, / ] satin weave [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satin {m}satin [Add to Longdo]
satinieren | satinierend | satiniert | satiniert | satinierteto satin | satining | satined | satins | satined [Add to Longdo]
Seidenmonarch {m} [ornith.]Satin Flycatcher [Add to Longdo]
Seidenlaubenvogel {m} [ornith.]Satin Bowerbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サテン[saten] (n) satin (dut [Add to Longdo]
サテンステッチ[satensutecchi] (n) satin stitch [Add to Longdo]
スカジャン[sukajan] (n) (See スタジャン) satin and embroidered version of a stadium jumper [Add to Longdo]
パルス状[パルスじょう, parusu jou] (adj-f) pulse; pulsating; pulsatile [Add to Longdo]
金襴緞子[きんらんどんす, kinrandonsu] (n) gold-brocaded satin damask [Add to Longdo]
黒繻子[くろじゅす, kurojusu] (n) black satin [Add to Longdo]
採長補短[さいちょうほたん, saichouhotan] (n,vs) compensating for one's shortcomings by incorporating others' strong points [Add to Longdo]
鼠繻子[ねずみじゅす, nezumijusu] (n) gray satin fabric [Add to Longdo]
南京繻子[なんきんじゅす, nankinjusu] (n) nankeen satin [Add to Longdo]
補償装置[ほしょうそうち, hoshousouchi] (n) compensator; compensating device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  satin
      n 1: a smooth fabric of silk or rayon; has a glossy face and a
           dull back

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top