ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sampan

S AE1 M P AE0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sampan-, *sampan*
Possible hiragana form: さんぱん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sampan(n) เรือสำปั้น, See also: เรือเล็กที่ใช้ในเมืองจีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sampan(แซม'แพน) n. เรือสำปั้น,เรือแจวในเมืองจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
sampan(n) เรือแจว,เรือสำปั้น,เรือจ้าง,เรือพาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำปั้น(n) sampan, See also: sanpan, Syn. เรือสำปั้น, Example: เรือสำปั้นขนาด 8 ศอก จอดเกยเลนนิ่งอยู่ในลำคลอง, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ชื่อเรือต่อเสริมกราบชนิดหนึ่ง เดิมทำด้วยไม้กระดาน 3 แผ่น ท้ายสูงกว่าหัวเรือ ใช้แจวหรือพาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือสำปั้น[reūa sampan] (n, exp) FR: sampan = sampang [m]
สำปั้น[sampan] (n) EN: sampan  FR: sampan = sampang [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAMPAN S AE1 M P AE0 N
SAMPANS S AE1 M P AE0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sampan (n) sˈæmpæn (s a1 m p a n)
sampans (n) sˈæmpænz (s a1 m p a n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] sampan, #74,190 [Add to Longdo]
[shān, ㄕㄢ, ] sampan, #80,745 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sampan {m}; chinesisches Wohnbootsampan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三板[さんぱん, sanpan] (n) sampan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sampan
      n 1: an Asian skiff usually propelled by two oars

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top