ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salamander

S AE2 L AH0 M AE1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salamander-, *salamander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salamander(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salamander(แซล'ละแมนเดอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายกิ่งก่าชนิดหนึ่ง, See also: salamandrine adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
salamander(n) จิ้งจกชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้งจกน้ำ[jingjok nām] (n) EN: salamander  FR: salamandre [f]
กระท่าง[krathāng] (n) EN: salamander  FR: salamandre [f]
ซาลาแมนเดอร์[sālāmaēndoē] (n) EN: salamander  FR: salamandre [f]
ตัวซาลามานเดอร์[tūa sālāmāndoē] (n) EN: salamander ; triton  FR: salamandre [f] ; triton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SALAMANDER S AE2 L AH0 M AE1 N D ER0
SALAMANDERS S AE2 L AH0 M AE1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salamander (n) sˈæləmændər (s a1 l @ m a n d @ r)
salamanders (n) sˈæləmændəz (s a1 l @ m a n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] salamander; newt, #122,673 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] salamander, #242,708 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salamander {m} [zool.]salamander [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホロートル;アホロトル[ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
イモリザメ[imorizame] (n) salamander shark (Parmaturus pilosus, found in China and Japan) [Add to Longdo]
サラマンダー[saramanda-] (n) salamander [Add to Longdo]
ファイアーサラマンダー;ファイアサラマンダー[faia-saramanda-; faiasaramanda-] (n) fire salamander (Salamandra salamandra) [Add to Longdo]
火蜥蜴[ひとかげ, hitokage] (n) salamander [Add to Longdo]
山椒魚[さんしょううお, sanshouuo] (n) salamander [Add to Longdo]
大山椒魚[おおさんしょううお;オオサンショウウオ, oosanshouuo ; oosanshouuo] (n) (uk) Japanese giant salamander (Andrias japonicus) [Add to Longdo]
箱根山椒魚[はこねさんしょううお;ハコネサンショウウオ, hakonesanshouuo ; hakonesanshouuo] (n) (uk) Japanese clawed salamander (Onychodactylus japonicus) [Add to Longdo]
半割;半裂[はんざき;ハンザキ, hanzaki ; hanzaki] (n) (uk) (See 大山椒魚) Japanese giant salamander (Andrias japonicus) [Add to Longdo]
斑山椒魚[ぶちさんしょううお;ブチサンショウウオ, buchisanshouuo ; buchisanshouuo] (n) (uk) buchi salamander (Hynobius naevius) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salamander
   n 1: any of various typically terrestrial amphibians that
      resemble lizards and that return to water only to breed
   2: reptilian creature supposed to live in fire
   3: fire iron consisting of a metal rod with a handle; used to
     stir a fire [syn: {poker}, {stove poker}, {fire hook},
     {salamander}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top