ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salad

S AE1 L AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salad-, *salad*, sala
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salad(n) สลัด, See also: อาหารที่มีผักสดหลายชนิดผสมกันและราดน้ำสลัดเวลารับประทาน
salad oil(n) น้ำมันสลัด
salad days(idm) ช่วงวัยหนุ่มสาวและประสบการณ์น้อย, Syn. teens, youth
salad cream(n) น้ำสลัด
salad greens(n) ผักสลัด, Syn. salad
salad dressing(n) น้ำสลัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salad(แซล'เลิด) n. อาหารผักสดหลายชนิดผสมผเสกัน,ผักสดที่ใช้กินสด ๆ ,สลัด,ยำผักสด,ยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของนักประพันธ์
salad dressingn. ซอสสำหรับราดสลัด ประกอบด้วยน้ำมันพืช น้ำส้มหรือไข่แดง,น้ำปรุงสลัด
salad oiln. น้ำมันสลัดที่ใช้ปรุงสลัด
fruit saladn. อาหารที่ประกอบด้วยผลไม้หลายชนิดหั่นคลุกเคล้ากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
salad(n) สลัด
SALAD salad dressing(n) น้ำสลัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salad dressingน้ำสลัด [TU Subject Heading]
Saladsสลัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The salads are fine.สลัดก็ดีนะ The Blues Brothers (1980)
It's that pasta salad dextrose.นี่เด็กซ์โตรสพาสต้าสลัด Punchline (1988)
- A salad or something...- สลัดหรืออะไรก็ได้... Cool Runnings (1993)
So what ifl had a salad and he had three courses?สมมติว่าถ้าฉันกินสลัด ส่วนเขากินจานหลักสามจานล่ะ The Joy Luck Club (1993)
-I saw Joanie at the salad bar.- ผมเจอ โจแอน ที่สลัดบาร์ The Story of Us (1999)
One day at the salad bar at Beefsteak charlie's...วันหนึ่งที่สลัดบาร์ ที่ร้านสเต็ค ชาลี... The Story of Us (1999)
... IthoughtIsaw her at that salad bar.... ผมคิดว่าผมเห็นเธอที่ สลัดบาร์ The Story of Us (1999)
What are the odds of another person at a salad bar looking like Joanie...มีโอกาสสักี่มากน้อยที่จะเ็ป็นคนอื่น ตรงสลัดบาร์ ที่เหมือน โจแอน... The Story of Us (1999)
Then I had that job as the sneeze guard for that restaurant's salad bar.จากนั้นฉันก็ไปเป็นยามป้องกันฮัดเช่ย ที่ร้านอาหารสลัดอีก Death Has a Shadow (1999)
Do you like the salad dressing?เธอชอบน้ำสลัดมั้ย Ken Park (2002)
No joke. We gave her a chicken salad sandwich once, she threw up in the back of the limo.เคยให้กินครั้งหนึ่งเธออ้วกในรถลิโม I Heart Huckabees (2004)
You won't taste a better chicken salad in town.คุณจะไม่ลองชิมสลัดไก่ จากในเมืองหน่อยเหรอ The Woodsman (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saladAll right, sir, The salad bar is over there.
saladBean sprouts are eaten as a salad in America.
saladDoes that price include soup and salad?
saladHe ate chicken, along with salad and rolls.
saladHelp yourself to the salad.
saladI bought a bottle of salad oil.
saladI like cold potato salad in the summertime.
saladIn one's salad days.
saladIs there any salad oil in the bottle?
saladIt comes with soup or salad.
saladI want Italian dressing on my salad.
saladMy mother forgot to add salt to the salad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องแช่ผักผลไม้(n) salad drawer
สลัด(v) salad, Example: ยำเทียบได้กับสลัดซึ่งเป็นอาหารฝรั่ง, Thai Definition: ชื่อยำชนิดหนึ่งตามแบบชาวตะวันตก ซึ่งมีน้ำมันสลัดประสม
น้ำมันสลัด(n) salad oil, See also: French dressing, Syn. น้ำสลัด, Example: แม่สั่งให้แม่ครัวไปซื้อน้ำมันสลัดมาทำสลัดผักพรุ่งนี้, Thai Definition: น้ำมันที่ได้จากพืชบางชนิด เช่นมะกอก ใช้คลุกกับส่วนผสมอื่นๆ เพื่อปรุงรสและกลิ่นในการทำยำสลัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชามสลัด[chām salat] (n, exp) FR: saladier [m] ; légumier [m]
ช่องแช่ผักผลไม้[chǿng chaēp phak-phonlamāi] (n, exp) EN: salad drawer
จอก[jøk] (n) EN: water salad ; water-lettuce  FR: laitue d'eau [f]
ข้าวมันส้มตำ[khāoman somtam] (xp) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad
ลาบ[lāp] (n) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable  FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบอีสาน[lāp Īsān] (n, exp) EN: raw chopped beef salad
ลาบหมู[lāp mū] (n, exp) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเนื้อ[lāp neūa] (n, exp) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเป็ด[lāp pet] (n, exp) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)
ลาบปลา[lāp plā] (n, exp) EN: spicy crispy salad

CMU English Pronouncing Dictionary
SALAD S AE1 L AH0 D
SALADA S AH0 L AA1 D AH0
SALADS S AE1 L AH0 D Z
SALADIN S AE1 L AH0 D IH0 N
SALADINO S AA0 L AA0 D IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salad (n) sˈæləd (s a1 l @ d)
salads (n) sˈælədz (s a1 l @ d z)
salad-oil (n) sˈæləd-ɔɪl (s a1 l @ d - oi l)
salad-days (n) sˈæləd-dɛɪz (s a1 l @ d - d ei z)
salad-oils (n) sˈæləd-ɔɪlz (s a1 l @ d - oi l z)
salad-dressing (n) sˈæləd-drɛsɪŋ (s a1 l @ d - d r e s i ng)
salad-dressings (n) sˈæləd-drɛsɪŋz (s a1 l @ d - d r e s i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙拉[shā lā, ㄕㄚ ㄌㄚ, ] salad, #16,458 [Add to Longdo]
凉拌[liáng bàn, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄢˋ, / ] salad with dressing; cold vegetables dressed with sauce (e.g. cole slaw), #24,440 [Add to Longdo]
色拉[sè lā, ㄙㄜˋ ㄌㄚ, ] salad, #38,318 [Add to Longdo]
色拉酱[sè lā jiàng, ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄐㄧㄤˋ, / ] salad dressing; vinaigrette [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salat {m} | Salate {pl}salad | salads [Add to Longdo]
Salatbesteck {n}salad servers [Add to Longdo]
Salatcreme {f} [cook.]salad cream [Add to Longdo]
Salatöl {n}salad oil [Add to Longdo]
Salatschüssel {f}salad bowl [Add to Longdo]
Salatsoße {f}; Salatdressing {n}salad dressing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンサラダ[guri-nsarada] (n) green salad [Add to Longdo]
コンビネーションサラダ[konbine-shonsarada] (n) combination salad [Add to Longdo]
サラダ[sarada] (n) salad (por [Add to Longdo]
サラダオイル[saradaoiru] (n) salad oil [Add to Longdo]
サラダドレッシング[saradadoresshingu] (n) salad dressing [Add to Longdo]
サラダバー[saradaba-] (n) salad bar [Add to Longdo]
サラダボール[saradabo-ru] (n) salad-bowl [Add to Longdo]
サラダボウル[saradabouru] (n) salad bowl [Add to Longdo]
サラダ一皿[サラダひとさら, sarada hitosara] (n) plate of salad [Add to Longdo]
サラダ油[サラダゆ, sarada yu] (n) salad oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salad
   n 1: food mixtures either arranged on a plate or tossed and
      served with a moist dressing; usually consisting of or
      including greens

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top