ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sabotaging

S AE1 B AH0 T AA2 ZH IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sabotaging-, *sabotaging*, sabotag
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sabotaging มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sabotaging*)
CMU English Pronouncing Dictionary
SABOTAGING S AE1 B AH0 T AA2 ZH IH0 NG
SABOTAGE S AE1 B AH0 T AA2 ZH
SABOTAGED S AE1 B AH0 T AA2 ZH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sabotaging (v) sˈæbətaːʒɪŋ (s a1 b @ t aa zh i ng)
sabotage (v) sˈæbətaːʒ (s a1 b @ t aa zh)
sabotaged (v) sˈæbətaːʒd (s a1 b @ t aa zh d)
sabotages (v) sˈæbətaːʒɪz (s a1 b @ t aa zh i z)

English-Thai: Longdo Dictionary
sabotage(n) การบ่อนทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sabotage(n) การก่อวินาศกรรม, See also: การลอบทำลาย, การบ่อนทำลาย, Syn. impairment, incapacitation, subversive destruction, vandalism
sabotage(vt) ก่อวินาศกรรม, See also: ลอบทำลาย, บ่อนทำลาย, Syn. subvert, wreck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sabotage(แซบ'บะทาจฺ) vt.,n. (การ) ก่อวินาศกรรม,ทำลาย,ทำลายโดยเจตนาก่อกวน., Syn. disable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sabotageการก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sabotageการก่อวินาศกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sabotageการก่อวินาศกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sabotageการก่อวินาศกรรม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การก่อวินาศกรรม(n) sabotage, Example: นายกรัฐมนตรีควรจัดการกับการก่อวินาศกรรมอย่างจริงจังเสียที, Thai Definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือการทำลายเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
วินาศกรรม(n) sabotage, See also: destruction, Syn. การก่อวินาศกรรม, การทำลาย, Example: หลายฝ่ายเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการก่อวินาศกรรม แต่มาจากสภาพดินฟ้าอากาศเลวร้าย, Thai Definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
ก่อวินาศกรรม(v) sabotage, See also: undermine, overturn, destroy, wreck, Example: กลุ่มผู้ก่อการแสดงเจตนาที่จะก่อวินาศกรรมอย่างเห็นได้ชัด, Thai Definition: ลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สิน สาธารณสมบัติ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเดือดร้อน หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกัน
การก่อวินาศกรรม(n) sabotage, See also: wreck, Example: การก่อวินาศกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในอินเดียมีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน, Thai Definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สิน สาธารณสมบัติ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเดือดร้อน หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การก่อวินาศกรรม[kān kø winātsakam] (n, exp) EN: sabotage
ก่อวินาศกรรม[kø winātsakam] (v, exp) EN: sabotage ; undermine ; overturn
ก่อวินาศกรรมทางอุตสาหกรรม[kø winātsakam thāng utsāhakam] (v, exp) EN: sabotage the industrial production
วินาศกรรม[winātsakam] (n) EN: sabotage ; destruction  FR: sabotage [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; sabotage; smash, #23,901 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sabotage {f}; Brandstiftung {f}incendiary [Add to Longdo]
Sabotage {f}sabotage [Add to Longdo]
Sabotageakt {m}act of sabotage [Add to Longdo]
sabotieren | sabotierend | sabotiertto sabotage | sabotaging | sabotaged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サボる[sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P) [Add to Longdo]
足を引っ張る;足をひっぱる[あしをひっぱる, ashiwohipparu] (exp,v5r) to hold back others from achieving success; to stand in the way of; to sabotage [Add to Longdo]
怠業[たいぎょう, taigyou] (n) sabotage; slow-down tactics [Add to Longdo]
忍者[にんじゃ, ninja] (n) (See 忍術) ninja (persons in feudal Japan who used ninjutsu for the purposes of espionage, assassination, sabotage, etc.); (P) [Add to Longdo]
妨害工作[ぼうがいこうさく, bougaikousaku] (n) sabotage [Add to Longdo]
妨業[ぼうぎょう, bougyou] (n) sabotage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
怠業[たいぎょう, taigyou] Sabotage, "Dienst_nach_Vorschrift" [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top