ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rubble

R AH1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rubble-, *rubble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rubble(n) เศษหินเศษปูน, See also: เศษอิฐ, เศษเหล็ก, เศษเล็กเศษน้อย, Syn. debris, leavings

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rubble(รับ'เบิล) n. เศษหิน,เศษอิฐ,เศษเหล็ก,เศษหัก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
rubble(n) เศษอิฐ,เศษหิน,เศษหัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get that rubble cleared!เก็บกวาดพวกเศษหินออกไป! Akira (1988)
With nothing but rubble at my feet, can I still call myself a businessman?ถ้าไม่มีอะไรนอกจากซากหินแล้ว ผมยังเรียกตัวเองว่านักธุรกิจได้ไหมล่ะ? Memoirs of a Geisha (2005)
The Persians will not stop until the only shelter we will find is rubble and chaos.แล้วบทเรียนใดเล่า ที่เจ้าจักหลีกหนี ? ข้าควรเริ่มแจกแจง ทั้งหมดหรือไม่ ? 300 (2006)
i'm more in the barney rubble category.ผมน่าจะเป็นบาร์นนี่ รับเบิ้ลมากกว่า Morning Comes (2007)
Twenty-six year old female, gas main exploded under her building, she was pulled out of the rubble after six hours.ท่อแก๊สระเบิดที่ใต้ตึกของเธอ เธอถูกดึงออกมาจากซากเศษหิน หลังจาก 6 ชั่วโมง Alone (2007)
I've watched you kill each other over race and greed waging war over dust and rubble and the words in old books.ฉันเฝ้าดูเหล่ามนุษย์ฆ่าฟันกันด้วยโลภะ สงครามทำทุกอย่างเป็นผุยผง Legion (2010)
And they've searched through the remains of the rubble and still no Morgana?พวกเขาค้นหาทั่วทั้งบริเวณเศษอิฐ แต่ไม่พบมอนกาน่า The Coming of Arthur: Part Two (2010)
I combed that rubble for a long time, but they were gone.ฉันค้นหาพวกเขา ตามเศษซากบ้านอยู่นาน แต่ก็หาไม่เจอ What Hides Beneath (2011)
Derek, there's no more burying the world in rubble today.Derek วันนี้ไม่มีวันทำให้โลกแหลกเป็นเสี่ยงแล้ว Source Code (2011)
I dug out remains from the rubble of the Towers.ฉันใช้เวลาขุดซากศพ ออกจากเศษปรักหักพังของหอคอย The Patriot in Purgatory (2012)
But in the rubble that day was a book.แต่ว่าในวันนั้น ท่ามกลางซากปรังหักพัง หนังสือเล่มนั้น Oblivion (2013)
There's a man pinned under some rubble that we're still trying to free.เขาติดอยู่ใต้หิน และยังพยายามหนีออกมา Truth: Part 1 (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
RUBBLE R AH1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rubble (n) rˈʌbl (r uh1 b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓦砾[wǎ lì, ㄨㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] rubble; debris, #37,593 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オキナワベニハゼ[okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
チゴベニハゼ[chigobenihaze] (n) Naude's rubble goby (Trimma naudei, an Indo-West Pacific fish species); rubble dwarfgoby; red pygmy-goby [Add to Longdo]
割り栗[わりぐり, wariguri] (n) rubble; broken stone [Add to Longdo]
割り石;割石[わりいし, wariishi] (n) broken stones; rubble [Add to Longdo]
瓦礫[がれき;がりゃく, gareki ; garyaku] (n) rubble [Add to Longdo]
砕石[さいせき, saiseki] (n,vs) broken stone; rubble; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rubble
      n 1: the remains of something that has been destroyed or broken
           up [syn: {debris}, {dust}, {junk}, {rubble}, {detritus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top