ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rodent

R OW1 D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rodent-, *rodent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rodent(n) สัตว์จำพวกหนู, See also: สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ, Syn. mouse, rat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rodent(โร'เดินทฺ) adj.,n. (เกี่ยวกับ) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ

English-Thai: Nontri Dictionary
rodent(adj) ที่ใช้ฟันแทะ
rodent(n) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rodenticidesสารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู, Example: สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rodentsสัตว์ฟันแทะ [TU Subject Heading]
Rodents as laboratory animalsสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rodenticide(n) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rodentThese small rodents store up nuts in the winter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูสิก(n) rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มุสิก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว
มุสิก(n) rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มูสิก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว

CMU English Pronouncing Dictionary
RODENT R OW1 D AH0 N T
RODENTS R OW1 D AH0 N T S
RODENTICIDE R OW0 D EH1 N T IH0 S AY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rodent (n) rˈoudnt (r ou1 d n t)
rodents (n) rˈoudnts (r ou1 d n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啮齿类[niè chǐ lèi, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄌㄟˋ, 齿 / ] rodents (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nagetier {n} | Nagetiere {pl}rodent | rodents [Add to Longdo]
Nagezahn {m}rodent front tooth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンガルー鼠[カンガルーねずみ;カンガルーネズミ, kangaru-nezumi ; kangaru-nezumi] (n) (uk) kangaroo rat (of North America; any rodent of genus Dipodomys) [Add to Longdo]
ネズミ亜目;鼠亜目[ネズミあもく(ネズミ亜目);ねずみあもく(鼠亜目), nezumi amoku ( nezumi a me ); nezumiamoku ( nezumi a me )] (n) Myomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
ビスカッチャ[bisukaccha] (n) viscacha (rodents of two genera [Add to Longdo]
ヤマアラシ亜目;山荒亜目[ヤマアラシあもく(ヤマアラシ亜目);やまあらしあもく(山荒亜目), yamaarashi amoku ( yamaarashi a me ); yamaarashiamoku ( yama kou a me )] (n) Hystricomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
リス亜目;栗鼠亜目[リスあもく(リス亜目);りすあもく(栗鼠亜目), risu amoku ( risu a me ); risuamoku ( kurinezumi a me )] (n) Sciuromorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
絹毛鼠[きぬげねずみ;キヌゲネズミ, kinugenezumi ; kinugenezumi] (n) (uk) (obsc) (See ハムスター) hamster (any rodent of subfamily Cricetinae) [Add to Longdo]
出歯鼠[でばねずみ;デバネズミ, debanezumi ; debanezumi] (n) (uk) African mole rat (any rodent of family Bathyergidae) [Add to Longdo]
尖鼠[とがりねずみ;トガリネズミ, togarinezumi ; togarinezumi] (n) (uk) shrew (any rodent of family Soricidae, esp. those of genus Sorex) [Add to Longdo]
鼠族[そぞく, sozoku] (n) rodents [Add to Longdo]
谷地鼠;野地鼠[やちねずみ;ヤチネズミ, yachinezumi ; yachinezumi] (n) (1) (uk) Japanese red-backed vole (Myodes andersoni); (2) red-backed vole (any rodent of genus Myodes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rodent
   n 1: relatively small placental mammals having a single pair of
      constantly growing incisor teeth specialized for gnawing
      [syn: {rodent}, {gnawer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top