ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rocker

R AA1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rocker-, *rocker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rocker(n) เครื่องเขย่า
rocker(n) คานโค้งของเก้าอี้โยก, Syn. rocking chair
rocker arm(n) คันโยก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rocker(รอค'เคอะ) n. คนโยก,คนไหวเปล,เครื่องร่อนแร่,เครื่องเขย่า,เก้าอี้โยก,คานโค้งของ,เก้าอี้โยก,ค้นโยก,เพลาโยก,คานกระเดื่อง,ม้าไม้ที่นั่งโยกไปมาได้ -Phr. (off one's rocker บ้า วิกลจริต)
rocker armn. คันโยก,เพลาโยก
crockery(ครอค'เคอรี) n. เขม่า,เครื่องปั้นดินเผา,หม้อ, Syn. crocks, earthenware

English-Thai: Nontri Dictionary
rocker(n) คันโยก,เครื่องร่อนแร่,คานกระเดื่อง,คนไกวเปล
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rocker armแขนโยก, กระเดื่องขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rocker arm; finger; rockerกระเดื่องกดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker clearance; valve clearance; valve lashระยะตั้งลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker coverฝาครอบลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker shaftเพลากระเดื่องกดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker; finger; rocker armกระเดื่องกดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's when I read The Boat Rocker by Terence Mann.ตอนที่ผมได้อ่านหนังสือของ เทอเรนซ์ แมนน์ Field of Dreams (1989)
Have you gone totally off your rocker ?คุณเสียสติไปมั้ง The Legend of Bagger Vance (2000)
Do you want to have your board with a lot of rocker or just a little?นายอยากได้กระดานแข็ง กระโดกเดก หรือ แบบ นิ่ม ๆ Surf's Up (2007)
You see, Johnny, the crackhead knows that a rocker is worth more dead than alive.รู้มั๊ย จอห์นนี่ หนุ่มร็อคขี้ยา ค่าตัวตอนตายสูงกว่าตอนเป็นเสียอีกน่ะ RocknRolla (2008)
If you ever want to own a top rocker prospect, then you better bring 15 grand to the table, sharpish.ถ้าหากนายต้องการ เลื่อนขั้นจากเด็กฝึกงาน งั้นนายหาเงินมาเพิ่มอีก หมื่นห้าเอามาวางบนโต๊ะจะดีกว่า The Pull (2008)
You willing to bet your top rocker on that, prospect?นายยินดีจะพนัน คำหนักแน่นของนายได้ไหม ไอ้เด็กฝึกงาน Better Half (2008)
♫ Bones 5x19 ♫ The Rocker in the Rinse Cycle Original Air Date on April 29, 2010 The skeleton appears to have suffered a great deal of damage in the washer.The Rocker in the Rinse Cycle โครงกระดูกดูเหมือนจะได้รับ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
And you wanna be the, uh, cool rocker guy.แล้วคุณก็อยากเป็นนักร้องเพลงร็อค The Princesses and the Frog (2011)
Come on. I was the cool rocker guy.น่า ฉันเคยเป็นนักร้องเพลงร็อคมาก่อนนะ ใช่ แต่ตอนนี้เพนท์เฮ้าส์ งานศิลปะ The Princesses and the Frog (2011)
# Party rockers in the house tonight # # whoo!# # Party rockers in the house tonight # # whoo! And the '90s Horse Party (2011)
# Make you lose your mind # # everybody just have a good time # # let's go # # party rockers in the... ## Make you lose your mind # # everybody just have a good time # # let's go # And the '90s Horse Party (2011)
He's off his rocker -- is that it? Karma's a bitch, isn't it?เขาเสียสติไปแล้ว ใช่มั้ย? กรรมตามสนองสินะ ใช่มั้ย? Survival of the Fittest (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rockerOff one's rocker.
rockerThe whole world is off its rocker.
rockerYou're probably going to think this is a joke, but I was a punk rocker when I was a kid.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[chut] (n) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]  FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
เครื่องปั้นดินเผา[khreūangpandinphao] (n) EN: pottery ; earthenware ; crockery  FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
ถ้วยชาม[thuay-chām] (n, exp) EN: crockery ; pottery ; dishes  FR: vaisselle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROCKER R AA1 K ER0
ROCKERS R AA1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rocker (n) rˈɒkər (r o1 k @ r)
rockers (n) rˈɒkəz (r o1 k @ z)
rockery (n) rˈɒkəriː (r o1 k @ r ii)
rockeries (n) rˈɒkərɪz (r o1 k @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kipphebel {m}rocker arm; rocker lever [Add to Longdo]
Rocker {m}rocker [Add to Longdo]
Schaltwippe {f}rocker switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンクロッカー[pankurokka-] (n) punk rocker [Add to Longdo]
ロッカー[rokka-] (n) (1) locker; (2) (See ロックスター) rocker; (P) [Add to Longdo]
瀬戸物[せともの(P);セトモノ, setomono (P); setomono] (n) earthenware; crockery; china; (P) [Add to Longdo]
陶器商[とうきしょう, toukishou] (n) crockery dealer; china shop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rocker
   n 1: an attendant who rocks a child in a cradle
   2: a performer or composer or fan of rock music [syn: {rocker},
     {rock 'n' roll musician}]
   3: a teenager or young adult in the 1960s who wore leather
     jackets and rode motorcycles
   4: a chair mounted on rockers [syn: {rocking chair}, {rocker}]
   5: a trough that can be rocked back and forth; used by gold
     miners to shake auriferous earth in water in order to
     separate the gold [syn: {rocker}, {cradle}]
   6: an ice skate with a curved blade
   7: a curved support that permits the supported object to rock to
     and fro

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top