ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

road

R OW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -road-, *road*, roa
English-Thai: Longdo Dictionary
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
roadmap(n) แผน แผนกลยุทธ์ เช่น This section describes the general development roadmap., See also: strategic plan, Syn. plan

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
road(n) ถนน, See also: ทาง, Syn. lane, pathway, track
road(n) เส้นทาง, See also: วิถีทาง, Syn. route, way
roadie(n) คนยกเครื่องในวงดนตรี
roadbed(n) ฐานของถนน, Syn. asphalt, ballast, gravel, foundation
roadway(n) ถนน, Syn. highway, path, road
road hog(n) คนขับรถขวางทางชาวบ้าน
road-hog(idm) คนขับรถที่ไม่ระมัดระวัง, See also: คนขับรถที่เห็นแก่ตัว
roadshow(n) การแสดงโดยเดินทางไปตามที่ต่างๆ
roadside(n) ขอบถนน, Syn. wayside
roadside(adj) ข้างถนน, Syn. wayside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
road(โรด) n. ถนน,ทาง,เส้นทาง,วิถี,วิถีทาง,ทางรถไฟ,ที่ทอดสมอ,อุโมงค์เหมือง, Syn. street, highway
roadbed(โรด'เบด) n. โครงฐานของถนน,พื้นของถนน,วัสดุที่ใช้ทำโครงฐานของถนน,เส้นทางเดินรถ,ถนนที่ถมแล้ว
roadeo(โร'ดีโอ) n. การแข่งขันการขับรถขนส่งประจำปี
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
back roadn. ทางเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ราดยาง,ถนนชนบท
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
broad churchn. ศาสนาประจำชาติของอังกฤษ
broad sealn. ตราราชการของประเทศหรือของรัฐ
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน
broadaxn. ขวานตัดไม้ซุง

English-Thai: Nontri Dictionary
road(n) ทาง,ถนน,เส้นทาง,วิถีทาง
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน
roadside(n) ริมถนน,ข้างถนน,ขอบถนน
roadway(n) ถนน
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi, vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
road risks insuranceการประกันภัยบนถนน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
road roarเสียงยางบดถนน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
road, tollถนนที่เก็บค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
road-draft tubeท่อระบายไอน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
road-holdingการเกาะถนน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roadabilityคุณภาพรถบนถนน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roadworthinessสภาพพร้อมวิ่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Road construction contractsสัญญาการก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Road construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Road construction workersคนงานก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Road materialsวัสดุการทาง [TU Subject Heading]
Road Tanker Loadingระบบการขนถ่ายน้ำมันจาก Storage tank ลงสู่รถบรรทุก , ระบบการขนถ่ายน้ำมันจาก Storage tank ลงสู่รถบรรทุก, Example: เพื่อจะได้ขนน้ำมันดิบไปยังโรงกลั่น โดยมี centrifugal pump เป็นตัวปั๊มน้ำมันดิบจาก storage tank ไปออกที่ loading arm เพื่อนำใส่ลงใน tank ของรถบรรทุก ซึ่งแต่ละคันมีความจุประมาณ 200 บาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Road user chargeค่าธรรมเนียมการใช้ถนน [เศรษฐศาสตร์]
Road, Soil-cementทางหลวงดินซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Road, Streetถนน, Example: ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ [สิ่งแวดล้อม]
Roadmap for Integration of ASEANแผนการรวมตัวของอาเซียน [การทูต]
Roadsทางหลวง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
road agent(n) โจรปล้นรถม้า
road map[โร๊ด แมป] (n) แนวทางการดำเนินการ eg. "the president said he had a road map for normalizing relations with Vietnam" "ท่านประธานธิบดี บอกว่า เขามีแนวทางดำเนินการเพื่อให้ความสัมพันธ์กับ ประเทศเวียตนาม กลับมาเหมือนเดิม", See also: วิธีการ, วิธี, Syn. แนวปฏิบัติ
roadkill(n) ซากสัตว์ที่ถูกรถทับตาย
roadshow(n) นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปนำเสนอในสถานที่หลายๆ แห่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you haven't heard of the easy road to success.ยังไม่เคยได้ยินของถนนง่ายต่อ การประสบความสำเร็จ Pinocchio (1940)
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
They walked up the road together.พวกเขาเดินขึ้นไปบนถนน ด้วยกัน ชายชรายืนเสา The Old Man and the Sea (1958)
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา The Old Man and the Sea (1958)
Up the road in his shack, the old man was sleeping again.ขึ้นไปบนถนนในกระท่อมของ เขา ชายชรากำลังนอนหลับอีกครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
Remember, Gripweed, medals are merely milestones on the road to final victory.เหตุการณ์สำคัญบนถนนเพื่อชัย ชนะครั้งสุดท้าย ขอแสดงความยินดี. How I Won the War (1967)
- Maybe we should call a road service.ก็บางทีเราควรจะเรียกใช้บริการถนน Yellow Submarine (1968)
Listen to me. We've got some road block signs outside.ฟังผมนะ เรามืป้ายปิดถนนอยู่ข้างนอก Jaws (1975)
Yeah, get those road block signs out on the highway.ใช่ เอาป้ายปิดถนนไปวางบนทางด่วน Jaws (1975)
The Rev. Willie Williams is on the road for God to the tune of 100,000 miles a year.บาทหลวงวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ กำลังปฏิบัติภารกิจของพระเจ้า ทั่วพื้นที่ปีละนับแสนๆ ไมล์ Oh, God! (1977)
Step right up, chum, and watch the kid lay down a rubber road right to freedom!ขั้นตอนที่เหมาะสมขึ้นชุมและ ดูเด็ก วางลงที่ถนนยางสิทธิเสรีภาพ! Mad Max (1979)
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month.ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roadA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
roadAbout two miles farther on, the road bent to the right.
roadA broken-down car was standing in the middle of the road.
roadA car bouncing along a bad road.
roadA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
roadA fallen tree obstructed the road.
roadA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
roadAfter the rain there were pools of water on the road.
roadAfter the storm, the road was blocked with fallen trees.
roadAh, I reckon you go straight down this prefectural road ...
roadAll roads lead to Rome. [Proverb]
roadAll the motels on this road are full.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ.(n) road, See also: r., Syn. ถนน
คนกวาดถนน(n) road sweeper
ผิวจราจร(n) road surface
ผิวถนน(n) road surface
ริมถนน(n) roadside, See also: edge of a road, Syn. ข้างถนน, Ant. กลางถนน, Example: ป้าพาหลานทั้งสองไปยืนดูขบวนเชิดสิงโตและแห่มังกรที่ริมถนน ด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความสุข, Thai Definition: ด้านข้างของถนน
แบกะดิน(n) roadside stand, See also: streetside stall, Syn. ร้านแบกะดิน, Example: ตำรวจจะชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน, Thai Definition: แผงขายของที่วางสินค้าบนพื้นริมทางเดิน, Notes: (ปาก)
รถบดถนน(n) road roller, See also: steamroller, Example: เขาเป็นพนักงานขับรถบดถนนอยู่ที่บริษัททำทางแห่งหนึ่ง, Count Unit: คัน
ทางเบี่ยง(n) road diversion, Example: รถยนต์ค่อยๆ วิ่งค่อยๆ ไปเพราะถนนมีทางเบี่ยงเยอะ, Thai Definition: เส้นทางที่เบี่ยงออกจากถนนให้รถวิ่งชั่วคราวในระหว่างซ่อมสร้างถนน
ทางคมนาคม(n) road, See also: way, path, course, thoroughfare, track, passage, Syn. ทางสัญจร, ถนน, ถนนหนทาง, Example: ทางคมนาคมถูกตัดขาดหมดเนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก
พื้นถนน(n) road surface, Syn. ผิวถนน, Example: ฝนเพิ่งหยุดตกแบบนี้พื้นถนนจะลื่นมาก, Thai Definition: ส่วนราบด้านหน้าที่เป็นผิวของถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
แบกะดิน[baēkadin] (n) EN: roadside stand
บีบีซี[Bī.Bī.Sī.] (org) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)  FR: BBC ([f]
บรอดแบนด์[brøtbaēn] (x) EN: broadband
บูรณะถนน[būrana thanon] (v, exp) EN: repair the roads  FR: réparer la route
แฉ่ง[chaeng] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly
ชานชาลา[chānchālā] (n) EN: platform ; railroad station platform  FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: way ; path ; route ; road   FR: chemin [m]
ชุมทาง[chumthāng] (n) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)  FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
หน[hon] (x) EN: place ; direction ; way ; path ; road ; channel  FR: direction [f] ; chemin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROAD R OW1 D
ROADY R OW1 D IY0
ROADS R OW1 D Z
ROADIE R OW1 D IY0
ROADES R OW1 D Z
ROAD'S R OW1 D Z
ROADCAP R OW1 D K AE2 P
ROADWAY R OW1 D W EY2
ROADSHOW R OW1 D SH OW2
ROADSIDE R OW1 D S AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
road (n) rˈoud (r ou1 d)
roads (n) rˈoudz (r ou1 d z)
roadbed (n) rˈoudbɛd (r ou1 d b e d)
roadman (n) rˈoudmæn (r ou1 d m a n)
roadmen (n) rˈoudmɛn (r ou1 d m e n)
roadway (n) rˈoudwɛɪ (r ou1 d w ei)
road-hog (n) rˈoud-hɒg (r ou1 d - h o g)
roadbeds (n) rˈoudbɛdz (r ou1 d b e d z)
roadless (j) rˈoudləs (r ou1 d l @ s)
roadside (n) rˈoudsaɪd (r ou1 d s ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, ] road; path; way; surname Lu, #341 [Add to Longdo]
道路[dào lù, ㄉㄠˋ ㄌㄨˋ, ] road; path; way, #1,312 [Add to Longdo]
要冲[yào chōng, ㄧㄠˋ ㄔㄨㄥ, / ] road hub; major crossroad, #32,979 [Add to Longdo]
四通八达[sì tōng bā dá, ㄙˋ ㄊㄨㄥ ㄅㄚ ㄉㄚˊ, / ] roads open in all directions (成语 saw); accessible from all sides, #34,632 [Add to Longdo]
公路网[gōng lù wǎng, ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ ㄨㄤˇ, / ] road network, #50,724 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] road leading north and south, #52,794 [Add to Longdo]
轧道机[yà dào jī, ㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄐㄧ, / ] road roller, #556,584 [Add to Longdo]
路桥[lù qiáo, ㄌㄨˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] road bridge [Add to Longdo]
路税[lù shuì, ㄌㄨˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] road tax [Add to Longdo]
道路工程[dào lù gōng chéng, ㄉㄠˋ ㄌㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] road construction [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auskofferung {f} (Straßenbau)road bed excavation [Add to Longdo]
Baustelle {f}; Straßenbau {m}road works [Add to Longdo]
Betriebsnummer {f}road number [Add to Longdo]
aggressive Fahrweise {f}road rage [Add to Longdo]
Fahrweg {m}road way [Add to Longdo]
Kehrmaschine {f}road sweeper [Add to Longdo]
Roadie {m}roadie [Add to Longdo]
Schlagloch {n}road hole [Add to Longdo]
Straßentunnel {m}road tunnel [Add to Longdo]
Straße {f}; Landstraße {f}; Autostraße {f} | Straßen {pl} | auf offener Straße | die Straße entlang | die Straße überqueren | raue Straße | vereiste Straße {f}road | roads | on the open road | along the road | to cross the road | rough road | icy road [Add to Longdo]
Straßenbau {m}road building [Add to Longdo]
Straßenbelag {m}; Straßendecke {f} | rutschiger Straßenbelagroad surface; crust | slippery road surface [Add to Longdo]
Straßendamm {m}road embankment [Add to Longdo]
Straßenfeger {m}; Straßenfegerin {f}; Straßenkehrer {m}; Straßenkehrerin {f}road sweeper [Add to Longdo]
Straßenkreuzer {m}road cruiser [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
きんき;キンキ[kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
そら豆;空豆;蚕豆[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean [Add to Longdo]
どさ回り[どさまわり, dosamawari] (n) touring; on the road [Add to Longdo]
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
簡略分類体系[かんりゃくぶんるいたいけい, kanryakubunruitaikei] broad classification system [Add to Longdo]
広帯域[こうたいいき, koutaiiki] broadband [Add to Longdo]
広帯域ネットワーク[こうたいいきネットワーク, koutaiiki nettowa-ku] broadband network [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] broadband transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 road
   n 1: an open way (generally public) for travel or transportation
      [syn: {road}, {route}]
   2: a way or means to achieve something; "the road to fame"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 r
 
 1. , (kıs.) Rabbi, radical railroad, Reaumur, Republican, Rex, right (tiyatroda), River, Road, Royal.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top