ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rill

R IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rill-, *rill*
English-Thai: Longdo Dictionary
gorilla(n) ลิงกอริลล่า
trillion(n) ล้านล้าน (อเมริกัน) หรือ ล้านล้านล้าน (อังกฤษสมัยเก่า), See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rill(vi) ลำธาร, See also: กระแสธาร, หุบเขาแคบยาวบนผิวดวงจันทร์, Syn. rille
rillet(n) ลำธารเล็กๆ, See also: สายน้ำเล็กๆ, Syn. tiny stream
rillet(n) หุบเหวตื้นๆ บนพื้นผิวดวงจันทร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rill(ริล) n. ลำธาร,สายน้ำเล็ก ๆ
rillet(รีล'ลิท) n. ลำธารเล็ก ๆ ,สายน้ำเล็ก ๆ
arillate(แอร์'ริลเลท) adj. ไร้ aril
arillode(แอร์'ริลโลด) n. aril เทียม
brill(บริล) n. ปลาทะเลแบนในยุโรปชนิดหนึ่ง
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster, radiance, genius, Ant. dullness
brilliancy(บริล'เยินซี) n. ดูbrilliance
brilliant(บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา, See also: brilliantness n. ดูbrilliant, Syn. glittering
brilliantinen. น้ำมันใส่ผม,สิ่งทอที่คล้ายalpaca.
burr drilln. สว่านเจาะ,เครื่องเจาะฟัน

English-Thai: Nontri Dictionary
rill(n) ลำธาร,ห้วย
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliant(adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม
brilliantine(n) น้ำมันใส่ผม
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ
frill(n) พู่ห้อย,ชายครุย,ฝอย,จีบ 
frill(vt) ติดพู่ห้อย,มีครุย,จับจีบ,ประดับขอบ
gorilla(n) ลิงกอริลลา,พวกอันธพาล,พวกนักเลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rill๑. ร่องน้ำริน๒. ร่องส่งแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rill erosionการกร่อนแบบร่องน้ำริน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
แบบฝึกหัด[baēpfeukhat] (n) EN: exercise ; practice ; drill  FR: exercice (scolaire) [m]
ใบพัด[baiphat] (n) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade  FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
ไช[chai] (v) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate  FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ช่วง[chūang] (adj) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining  FR: brillant ; lumineux
ดำขลับ[dam khlap] (x) EN: raven ; shining black ; glossy black  FR: noir brillant ; de jais
ฝ่าไฟแดง[fā fai daēng] (v, exp) EN: run a red light ; jump the lights  FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ฝึก[feuk] (v) EN: practice ; drill ; train ; exercice  FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire

CMU English Pronouncing Dictionary
RILL R IH1 L
RILLA R IH1 L AH0
RILL'S R IH1 L Z
RILLING R IH1 L IH0 NG
RILLETTE R IH0 L EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rill (n) rˈɪl (r i1 l)
rills (n) rˈɪlz (r i1 l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Brille(n) |die, pl. Brillen| แว่นตา
brillant(adj) เยี่ยมยอด, ดีมาก เช่น Der Film ist brillant. หนังเรื่องนี่ดีมาก, See also: sehr gut, Syn. ausgezeichnet
grillen(vt) |grillte, hat gegrillt, etw.(A)| ปิ้ง, ย่าง (คนเยอรมันชอบจัดปาร์ตี้ปิ้งหรือย่างเนื้อในฤดูร้อน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rille {f}; Nut {f}; Nute {f} | Rillen {pl}groove | grooves [Add to Longdo]
Rille {f}; Kerbe {f}score [Add to Longdo]
Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball bearing [Add to Longdo]
Rillenprofil {n}groove profile [Add to Longdo]
Rilleneffekt {m}groove tracking [Add to Longdo]
Rillenempfindlichkeit {f}groove wander [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
かん高い[かんたかい, kantakai] (adj-i) shrill [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
けたたましい[ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
けらけら[kerakera] (adv) (on-mim) cackling (sound of shrill laughter) [Add to Longdo]
じいじい[jiijii] (adv) (1) (on-mim) sizzle (sound of meat cooking); (2) shrill droning of a cicada [Add to Longdo]
ぞくぞく[zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream) [Add to Longdo]
ふるえ音;震え音[ふるえおん, furueon] (n) {ling} trill [Add to Longdo]
ぽうっと[poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rill
   n 1: a small stream [syn: {rivulet}, {rill}, {run}, {runnel},
      {streamlet}]
   2: a small channel (as one formed by soil erosion)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top