ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retread

R IY0 T R EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retread-, *retread*, retrea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retread(vt) ซ่อมยางรถยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retread(รีเทรด') vt. ซ่อมหล่อดอกยางรถยนต์,หล่อดอก,ซ่อมปะ n. ยางรถที่หล่อดอกใหม่,ผู้เข้ารับราชการอีก, Syn. remould

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retreaded tire; recapped tireยางหล่อดอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if he was poisoned, you willing to put the man's life in the hands of retread cops and ex-MPs?ถ้าคุณปิดบังข้อมูลในรายงานละก็... คุณจะได้รับสำเนารายงานก่อนหมึกจะแห้ง Yankee White (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
RETREAD R IY0 T R EH1 D
RETREADS R IY0 T R EH1 D Z
RETREADING R IY0 T R EH1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retread (n) rˈiːtrɛd (r ii1 t r e d)
retread (v) rˌiːtrˈɛd (r ii2 t r e1 d)
retreads (n) rˈiːtrɛdz (r ii1 t r e d z)
retreads (v) rˌiːtrˈɛdz (r ii2 t r e1 d z)
retreaded (v) rˌiːtrˈɛdɪd (r ii2 t r e1 d i d)
retreading (v) rˌiːtrˈɛdɪŋ (r ii2 t r e1 d i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retread
   n 1: a used automobile tire that has been remolded to give it
      new treads [syn: {retread}, {recap}]
   v 1: use again in altered form; "retread an old plot" [syn:
      {rework}, {make over}, {retread}]
   2: give new treads to (a tire) [syn: {retread}, {remold},
     {remould}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top