ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rescuer

R EH1 S K Y UW2 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rescuer-, *rescuer*
English-Thai: Nontri Dictionary
rescuer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้แย่งชิง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dude you are a superhero, rescuer of love, mohabbat man!ก็คุณเป็นฮีโร่นี่, ผู้ช่วยชีวิตสุดที่รัก, มูเฮบแบดแมน! Om Shanti Om (2007)
We need a place where rescuers can find us.เราต้องการสถานที่ ที่หน่วยช่วยชีวิตสามารถหาเราเจอ Prey (2007)
You chose the role of rescuer rather than fighter, like me.เธอเลือกเส้นทางช่วยเหลือ ไม่ใช่ต่อสู้แบบฉัน Resident Evil: Degeneration (2008)
I'm talking about a very generous girl who wants to give her rescuer a cherry red Ferrari for free!- คุณพูดถึงอะไร? ผมกำลังพูดถึงผู้หญิงที่มีน้ำใจกว้างขวาง ให้รางวัลผู้ที่ช่วยเธอด้วย.. เฟอร์รารี่ สีแดง! Bedtime Stories (2008)
She didn't recoil from those creepy cat rescuers or turn away from the pictures of those starving children.เขาไม่ได้กลัวพวก คนจรจัดพวกนั้น หรือหันหน้าหนีจากรูป เด็กที่อดยาก Touch of Eva (2010)
Gus Grissom is out of the capsule. Rescuers are now going to pull him from the Ocean waves.กัสกริสซัมจะออกจากแคปซูล เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจะกระทิงเขาจากคลื่นในมหาสมุทร Hidden Figures (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
RESCUER R EH1 S K Y UW2 ER0
RESCUERS R EH1 S K Y UW2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rescuer (n) rˈɛskjuːər (r e1 s k y uu @ r)
rescuers (n) rˈɛskjuːəz (r e1 s k y uu @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
救い主[すくいぬし, sukuinushi] (n) savior (the Savior); rescuer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rescuer
   n 1: a person who rescues you from harm or danger [syn:
      {savior}, {saviour}, {rescuer}, {deliverer}]
   2: someone who saves something from danger or violence [syn:
     {rescuer}, {recoverer}, {saver}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top